Cfo’s kunnen ervaring met digitalisering verspreiden in organisatie

8 oktober 2021
Cfo’s kunnen ervaring met digitalisering verspreiden in organisatie

Nieuw onderzoek van McKinsey toont aan dat het nu tijd is voor financiële leiders om zichzelf opnieuw te laten gelden als strategische partners en digitale enablers voor het bedrijf.

De rol van de financiële leider evolueert voortdurend. Dat is nog nooit zo waar geweest als nu, in een tijdperk van dramatische verandering, met bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie. Ze moeten meer aandacht hebben voor sociale en milieukwesties en de versnelde invoering van technologie om talloze zakelijke en sociale problemen aan te pakken. Al deze trends veroorzaken fundamentele verschuivingen in de manier waarop mensen en bedrijven hun werk gedaan krijgen. Volgens de laatste McKinsey Global Survey over de rol van de CFO zijn zij nauw betrokken bij het bepalen hoe bedrijven zich aanpassen aan deze trends. Met name op die plaatsen waar het digitale en het financiële elkaar kruisen.

Meer crisisbeheer

De nieuwste onderzoeksresultaten laten zien dat in de greep van de pandemie de focus van de CFO is verschoven naar crisisbeheer. Dat houdt ook een beweging in weg van verantwoordelijkheden op de langere termijn, zoals strategisch leiderschap, organisatorische verandering en financiële capaciteiten. Maar de resultaten wijzen ook op een weg vooruit voor CFO's en hun bedrijven. Meer sectoren en economieën zijn op weg naar herstel. Dit suggereert de mate waarin financiële leiders meer impact kunnen hebben op belangrijke gebieden van het bedrijf. Bedrijven kunnen de inzichten en het leiderschap van de CFO beter benutten.

Groeiende verantwoordelijkheden

In de afgelopen jaren zijn de verantwoordelijkheden van de CFO op een aantal belangrijke gebieden gegroeid, met name op digitaal gebied. Tussen 2016 en 2021 is het aandeel financiële leiders dat zegt verantwoordelijk te zijn voor de digitale activiteiten van hun bedrijf meer dan verdrievoudigd. Investor relations is ook enorm gegroeid als aandachtsgebied voor CFO's. Bijna tweederde van de financiële leiders zegt verantwoordelijk te zijn voor deze activiteiten, tegenover 44 procent in 2016.

Bron: McKinsey

De resultaten van de enquête suggereren dat de digitale adoptie in de hele financiële functie toeneemt. Het percentage respondenten uit de financiële functie dat aangeeft gebruik te maken van robotica en tools op basis van kunstmatige intelligentie (AI) is meer dan verdrievoudigd sinds onze enquête van 2018. Het percentage dat zegt geavanceerde analyses te gebruiken voor financiële taken bijna is verdubbeld. Bovendien zeggen de respondenten dat de IT- en digitale investeringen van hun bedrijven hun vruchten hebben afgeworpen. Bijna zes op de tien melden een positieve of zeer positieve ROI van de investeringen die het afgelopen jaar zijn gedaan.

Vooruitkijken

Het is misschien geen verrassing dat CFO's het voortouw hebben genomen bij het aanpakken van de vele uitdagingen die de wereldwijde COVID-19-pandemie in alle sectoren en regio's heeft teweeggebracht. Velen van hen hebben zich moeten concentreren op de korte-termijnbehoeften van hun bedrijf. Ze hebben de prestaties, kosten en productiviteit nauwlettend in de gaten gehouden. Maar de implicaties op langere termijn van veel kritieke bedrijfstrends - waaronder digitalisering, transformatie en duurzaamheid - zijn nu duidelijk. Ze vereisen ook leiderschap van de CFO. Gezien de focus van de CFO op het soort waardecreatie dat berust op zijn diepgaand inzicht in het bedrijfsmodel, zijn strategisch perspectief op sectorvormende trends en zijn rol als meedenkende partner met de CEO en de raad van bestuur, is hij het best gekwalificeerd om deze veranderingen te sturen.

CFO's kunnen met name blijven experimenteren met nieuwe instrumenten en technologieën. Ze kunnen hun eigen functies digitaliseren en met die ervaring de digitalisering in de hele organisatie helpen verspreiden. Ze kunnen het voortouw nemen bij het evalueren van ESG-risico's en -kansen. Dat kan door ESG-gerelateerde criteria mee te nemen in de investeringsdoelstellingen en de besluitvorming van de onderneming. CFO's kunnen ook een grotere rol spelen bij de uitvoering van transformaties. Dat staat naast de traditionele financiële taken, aangezien zij de meeste van de belangrijkste zakelijke hefbomen controleren die het succes van een transformatie bepalen.

Foto: Shutterstock