Werkloosheid: 25% arbeidstijd niet gepresteerd door pandemie

15 mei 2020
Werkloosheid: 25% arbeidstijd niet gepresteerd door pandemie

In april zaten meer dan een op de drie bedienden en meer dan de helft van de arbeiders minstens één dag thuis in tijdelijke werkloosheid.

In totaal zaten minstens 11 % van de werkenden in april de hele maand tijdelijk werkloos thuis. Meer en meer tijdelijk werklozen kregen een stukje loon bijgepast door hun werkgever. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Acerta op basis van de loongegevens van meer dan 32 000 werkgevers.

In april is het percentage werknemers dat minstens één dag tijdelijk werkloos (TW) was met de helft gestegen in vergelijking met eind maart. Een op de drie bedienden zat in april minstens één dag tijdelijk werkloos thuis. Dat is een stijging van 40 % ten opzichte van de laatste weken van maart (weken 12 en 13). Bij de arbeiders kreeg bijna zes op de tien (56 %) te maken met tijdelijke werkloosheid. Bij kaderleden gaat het om 22 %.

Kathelijne Verboomen, Directeur Kenniscentrum Acerta, wijst erop dat het systeem van tijdelijke werkloosheid ondertussen verlengd is tot eind juni. Minister Muylle wil het systeem zelfs tot 1 september verlengen. “We steunen dergelijke beslissing. Het laat ondernemingen toe om hun werknemers in dienst te houden en hen opnieuw te activeren in hun onderneming op het tempo dat de vraag naar arbeid terug aantrekt. Hierdoor wordt vermeden dat werkgevers genoodzaakt zouden zijn om werknemers te ontslaan, die ze later, als de vraag voldoende terug toeneemt, absoluut nodig zullen hebben.”