Faillissementscijfer blijft laag ondanks opheffing moratorium

1 maart 2021
Tekst
Peter Ooms
Faillissementscijfer blijft laag ondanks opheffing moratorium

Tijdens de maand februari 2021 gingen er 540 bedrijven over de kop. In vergelijking met de maand februari 2020 zijn dat er 408 minder, of een daling met 43 procent. Het lijkt erop dat het moratorium de facto verlengd werd.

Dat blijkt uit een analyse van Graydon. De maanden januari en februari samen telden 999 faillissementsuitspraken. Ten opzichte van dezelfde maanden in 2020 betekent dit een daling met 49,4 procent (-976 uitspraken).

Deze waarnemingen met bijzonder scherpe dalingen van het aantal faillissementsuitspraken bevestigen de tendens die zich sinds april 2020 maand na maand bevestigd. Terwijl in de periode maart 2019 tot en met februari 2020 11.865 ondernemingen over de kop gingen zijn er het afgelopen jaar, van maart 2020 tot en met februari 2021, 6.959 bedrijven failliet verklaard: een daling met 41,4 procent.

Moratorium

Op 31 januari jongstleden werd het wettelijke moratorium op faillissementen stopgezet. Binnen het moratorium werden enkel hoogdringende faillissementen uitgesproken. Het beperkte volume aan faillissementsuitspraken in februari toont aan dat er nog steeds een feitelijk moratorium bestaat. Instanties als de fiscus en RSZ dagvaarden nog steeds nauwelijks of niet met het oog op een faling. Bovendien blijken ook banken bijzonder terughoudend om te dagvaarden. Daarnaast genieten vele bedrijven, al dan niet in moeilijkheden gekomen als gevolg van de sanitaire crisis, van verschillende steunmaatregelen, zowel premies als uitstel van betalingen. Ook dit heeft een gunstig effect op de huidige faillissementscijfers.

Het is de belangrijkste vaststelling uit de studie van Graydon.