Microstart: 10 jaar microleningen in België

21 september 2021
Tekst
Peter Ooms

Microstart helpt intussen tien jaar kleine ondernemers die geen toegang hebben tot het klassieke banksysteem om zich te lanceren of hun onderneming te ontwikkelen. Daartoe biedt het leningen tot 25.000 euro aan. Daarnaast zorgt het voor gratis en persoonlijke begeleiding.

Elk jaar worden in België meer dan 100.000 ondernemingen opgericht, waarvan circa 90% micro-ondernemingen zijn. Toch staat de markt van de microfinanciering nog in haar kinderschoenen. Allemaal samen bereiken de aanbieders van microkredieten amper 1.000 personen per jaar, terwijl de vraag naar microkredieten op 50.000 à 80.000 per jaar wordt geschat door het European Microfinance Network.

Volgens verschillende studies van Graydon, Unizo en UCM “ondervindt 60% van de bedrijfsoprichters moeilijkheden om toegang te krijgen tot een bancair krediet. Erger nog, meer dan 80% van hen verklaart niet op de hoogte te zijn van andere mogelijke financieringsoplossingen op het moment dat ze door hun kredietinstelling worden geweigerd. ”

De economische stem van (toekomstige) micro-ondernemers

Nochtans bestaat er een sterke ondernemersdynamiek bij zij die zijn uitgesloten van een bancair krediet. Helaas geven ze hun project al te snel op omwille van verschillende struikelblokken zoals de lange en omslachtige administratieve procedures, de taal, het gebrek aan toegang tot financiering of een gebrekkige kennis van de diensten die hen kunnen ondersteunen. « Dat is jammer, want het microkrediet is één van de oplossingen voor het werkloosheidsprobleem », vervolgt de CEO van Microstart.

In deze crisistijden lijkt het oprichten van een eigen onderneming misschien wat contradictorisch. Toch blijft de ondernemerszin intact. Dat bewijzen de cijfers in verband met nieuw opgerichte ondernemingen in ons land in 2020. Het ondernemerschap vormt een oplossing voor inclusie en toegang tot werk.

Bij Microstart zijn meer dan de helft van de klanten starters. Hun aantal is merkelijk gestegen als gevolg van de Covidcrisis. Je eigen job creëren is dan ook een middel om weer op te staan na een ontslag en helpt om de crisis te overwinnen.

Steun van partners

Sinds zijn oprichting kan Microstart rekenen op de steun van tal van partners, zoals de Europese pionier op het vlak van microkrediet Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Économique), BNP Paribas Fortis en het Europees Investeringsfonds. Deze partners en historische aandeelhouders van Microstart werden later vervoegd door AG Insurance en Partena Professional.

“De viering van tien jaar Microstart betekent natuurlijk ook terugblikken op de weg die we al hebben afgelegd. In die tien jaar hebben we samen met klanten, partners en vrijwilligers bewezen dat ons engagement een grote impact heeft. De cijfers spreken voor zich”, aldus Dirk Dewitte.

Zo helpt Microstart elk jaar meer dan 600 mensen om hun eigen onderneming te creëren. In 10 jaar tijd heeft Microstart circa 4500 zelfstandigen gefinancierd en zowat 8000 personen begeleid. Met 6031 toegekende microkredieten heeft Microstart reeds meer dan 50 miljoen euro in de nationale economie geïnjecteerd, en zo bijgedragen aan de creatie en consolidatie van meer dan 7000 jobs.