Steeds minder bedrijven gaan failliet

1 april 2021
Tekst
Peter Ooms
Steeds minder bedrijven gaan failliet

In de maand maart werd over 648 ondernemingen het faillissement uitgesproken. In vergelijking met de maand maart verleden jaar een daling met -34,0%.

Over het eerste kwartaal van dit jaar noteerde Graydon 1.647 faillissementsvonnissen. In vergelijking met dezelfde periode verleden jaar betekent dat een daling met -44,3%. De sterke daling van het aantal faillissementen sinds april 2020 wordt dus verdergezet.

Met betrekking tot het eerste trimester telt Graydon het laagste aantal faillissementen sinds de aanvang van het huidige millennium.

Ook een daling in horeca

De trend zet zich door in quasi alle sectoren. Zo kende bijvoorbeeld de nochtans zwaar getroffen horecasector een daling van het aantal faillissementen met -56,3%. Binnen de sector van de garagehouders ziet het kantoor zelfs een daling met -63,9%.

Wel zien we andere belangrijke verhoudingsverschuivingen. Zo is de tendens die wij alle enkele jaren waarnemen waarbij steeds oudere bedrijven over de kop gaan duidelijk versterkt. Afgelopen trimester was 14,3% van de failliete ondernemingen ouder dan 25 jaar, tegen 11% in dezelfde periode verleden jaar. Binnen Het Brusselse gewest steeg dit zelfs van 9,3% naar 19,6%. Ook ziet het marktinformatiekantoor we beduidend grotere bedrijven die er het bijltje bij neerleggen. Dit uit zich onder meer in het gegroeide aandeel van het aantal nv’s.

Het aantal jobs dat als direct gevolg van het faillissement op de tocht kwamen daalde naar 4.207 voltijdse equivalenten. Dat is een daling met -29,8%.

Economische werkelijkheid

Het bijna surrealistisch laag faillissementscijfer van het afgelopen kwartaal weerspiegelt op geen enkele wijze de economische realiteit. Inderdaad wijzen zowel de metingen op basis van enquêtes, recent nog gepubliceerd door de Nationale Bank van België, als de Graydon metingen op basis van gedetailleerde data die tweewekelijks weergeven hoe de omzetten in elke sector evolueren, erop dat vele sectoren nog steeds te kampen hebben met belangrijke omzetdalingen. Dit gaat beduidend verder dan de typische en veelgenoemde sectoren zoals de horeca en de evenementensector of de sectoren die betrokken zijn in die specifieke logistieke ketens.

In een normale economische situatie die evolueert tussen hoog en laagconjunctuur ziet Graydon binnen het bedrijvenlandschap om en bij de 5% bedrijven die kenmerken tonen van bedrijven in zware moeilijkheden. Op 12 maart 2020 waren 4,7% bedrijven in zware moeilijkheden.

De impactmodellen tonen op dit ogenblik aan dat daarbovenop om en bij de 20% ondernemingen hun bedrijfsreserves totaal hebben opgesoupeerd als gevolg van de huidige sanitaire crisis. Ook deze bedrijven verkeren, ondanks de uitgebreide steunmaatregelen die wel degelijk heel wat bedrijven verder helpen, op dit ogenblik in zware moeilijkheden.

Over het jaar 2020 noteerde het kantoor we reeds een daling van het aantal faillissementen met ruim 30%. De huidige cijfers met betrekking tot het eerste kwartaal tonen een verderzetting van die trend. Dit is duidelijk te verklaren door een aantal vaststellingen.

De achterliggende redenen

Na de twee periodes van wettelijk moratorium op faillissementen (de laatste eindigde per 31 januari ll.) bestaat er nog steeds een feitelijk moratorium. Inderdaad dagvaarden verschillende overheidsinstanties, waaronder BTW, fiscus en sociale zekerheid, niet of nauwelijks ter faling. Traditioneel staan deze instanties nochtans in voor een belangrijk deel van dit type dagvaardingen.

Ook banken en vele leveranciers zijn op dit ogenblik bijzonder terughoudend om te dagvaarden.

De uitgebreide reeks steunmaatregelen door diverse overheden bieden op dit ogenblik soelaas aan zowel ondernemingen die reeds voor de crisis in zware moeilijkheden verkeerden als die bedrijven die door de crisis zelf door hun reserves zitten. We stellen hierbij vast dat hierbij ruim 20% van de ondernemingen die voor de crisis in zwaar weer verkeerden er nu, dankzij die steunmaatregelen, er beter voor staan.