Spectaculaire stijging aantal faillissementen in maart

3 april 2022
Tekst
Peter Ooms

Tijdens de afgelopen maand werden 973 faillissementen uitgesproken. Ten opzichte van dezelfde maartmaand in 2021 betekent dit een stijging met 50,4%, schrijft Graydon.

Gedurende de maand maart 2020, de maand waar de eerste lockdown inging, telde het kantoor een gelijkaardig aantal faillissementsuitspraken: 982. De maand maart lijkt een belangrijke kentering in de evolutie van de faillissementen in te luiden.

Herneming van dagvaardigingen

De stijging is een direct gevolg van het hernemen van de dagvaardingen ter faling binnen welbepaalde provincies door de specifieke overheidsinstanties, de fiscale besturen in het bijzonder. Hierbij is het belangrijk vast te stellen dat ondernemingsrechtbanken nu ook de dagvaardingen opnemen die betrekking hebben op nieuwere dossiers; ze beperken zich niet meer tot die dossiers die al voor de eerste lockdown hangende waren. Nu komen dus ook ondernemingen die tijdens de covidcrisis zelf in moeilijkheden kwamen in het vizier.

Graydon verwacht de komende maanden een scherpe evolutie en dit om verschillende redenen:

  • de herneming is nog onvolledig is en geografisch nog niet volledig ontwikkeld
  • andere instanties blijken op dit ogenblik nog terughoudend
  • nog vele ondernemingen maken gebruik van door diezelfde administraties verleend uitstel van betaling.

Bijkomende schokken verwacht

Deze evolutie zal tot stand komen in functie van het ritme van de herneming van de dagvaardingsactiviteiten van de betrokken instanties. Ze kan enkel getemperd worden door het volhouden van betaaluitstellingen, het verlengen of verder uitrollen van eerder genomen maatregelen en zelfs het mogelijks uitrollen van bijkomende.

Bovendien wordt ons bedrijvenweefsel volop geconfronteerd met nieuwe schokken zoals de steeds sneller hollende inflatie, de ermee gepaard gaande stijgende loonkosten, bevoorradingsproblemen én de effecten van de Russische inval in Oekraïne. Ook dit kan op termijn niet anders dan gevolgen hebben.

Gewesten

Het totaal van het aantal faillissementen over het eerste trimester van dit jaar komt op 2.439 uitspraken: een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met +48,5%. Op trimestrieel niveau ziet Graydon een stijging binnen:

  • het Vlaamse Gewest met +60,2%
  • het Brusselse Gewest met +88,6%.
  • het Waalse Gewest blijft die stijging beperkt tot +7,8%.

Sectoren

Het kantoor ziet een sterke stijging van het aantal uitspraken binnen de horeca (van 233 gevallen naar 398 gevallen (+70,8%) en de bouwnijverheid (van 328 cases naar 460 cases of + 40,2%). Binnen de sector van de dienstverlening aan bedrijven telt het een stijging van 220 uitspraken naar 335 (+52,3%).

Binnen de transportsector piekt het aantal faillissementen. Gedurende het eerste trimester van dit jaar vielen er binnen de transportsector 158 faillissementen: ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar een stijging met + 88,1%, bovendien het hoogste aantal faillissementen ooit gedurende een eerste trimester binnen die sector werden genoteerd.