Aantal faillissementen blijft stijgen

3 oktober 2022
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Photo by Mick Truyts on Unsplash
Aantal faillissementen blijft stijgen

Afgelopen maand september gingen er 1.024 ondernemingen over de kop. In vergelijking met de maand september 2021 betekent dit een stijging van het aantal faillissementen met +42,62%. Het aantal ligt nog altijd onder het pre-crisisniveau.

Hoewel Graydoncreditsafe moet vaststellen dat de stijging van het aantal faillissementen de trend volgt van de afgelopen maanden en langzamerhand versnelt, blijft het aantal faillissementen dat de afgelopen maand werd uitgesproken licht onder het pre-crisisniveau. Anderzijds: na de maand juni (1.161 uitspraken) is dit de tweede maand sinds het uitbreken van de pandemie dat de maandwaarden boven de 1.000 uitkomen.

Negen maanden 2022

In de cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar, tellen de analisten nu 7.109 uitspraken van het faillissement. Dat is een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met +51,41%. Ook dit cijfer blijft nog onder de volumes uit de jaren voor de covidcrisis.

Grafiek faillissementen 2022 januari september
Bron: Graydoncreditsafe

Op regionaal niveau valt op dat de stijging van het aantal faillissementen tijdens de voorbije 9 maanden zich voornamelijk voordoet in Vlaanderen. Daar bedraagt de stijging tegenover dezelfde periode vorig jaar +68,1%. Door deze stijging halen de eerste 9 maanden in Vlaanderen bijna het pre-covid niveau.

Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van de spectaculaire stijgingen die zich voordoen in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.

Ook in Brussel is de stijging aanzienlijk met zo’n 50,6%. In Wallonië blijft de grote stijging meer getemperd. Daar bedraagt de toename in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar slechts 20,47%. In beide gewesten blijft het totaal aantal faillissementen tijdens de eerste 9 maanden nog sterk onder het pre-covid niveau.

Antwerpen loopt voor

Op provinciaal niveau ziet Antwerpen het aantal faillissementen verdubbelen tegenover dezelfde periode vorig jaar (meer specifiek door een stijging van +99%). Door deze stijging komt wat betreft de eerste 3 kwartalen van dit jaar het totaalniveau in Antwerpen zelfs boven het pre-covid niveau. Deze tendens is belangrijk omdat Antwerpen doorgaans de voorloper is wat betreft de evolutie van het aantal faillissementen. In het verdere verleden zag Graydon steevast een stijgings-of dalingsbeweging eerst opduiken binnen de Antwerpse provincie om vervolgens over het land uit te deinen. Naast de hieronder verduidelijkte conjuncturele evolutie stellen de analisten vast dat de Antwerpse ondernemingsrechtbank de afgelopen maanden een bijzondere aandacht besteedt aan het elimineren van spook- en zombievennootschappen.