Federale overheid en kredietverzekeraars verlengen steunregeling

8 december 2020
Federale overheid en kredietverzekeraars verlengen steunregeling

Ondanks Covid-19 blijven Belgische bedrijven profiteren van kredietlimieten om hun handelstransacties veilig te stellen. Kredietverzekeraars bieden dekkingen van 40 miljard euro voor Belgische bedrijven.

De federale regering en de vier kredietverzekeraars actief in België hebben samen besloten om hun beschermingsschild voor de Belgische economie met zes maanden te verlengen tot 30 juni 2021. Door samen te werken met de overheid blijven de kredietverzekeraars de Belgische bedrijven ondersteunen om deze economische crisis van ongekende omvang te boven te komen. Dat meldt Euler Hermes.

Steun voor binnen- en buitenlandse transacties

Een kredietverzekering beschermt B2B-bedrijven tegen het risico van wanbetaling en vergoedt een verzekerde in het geval van onbetaalde facturen. Dankzij deze steunregeling worden de kredietverzekerde bedrijven beschermd tegen de verslechterde kredietwaardigheid van hun klanten als gevolg van deze crisis. Dit zal op zijn beurt het domino-effect van wanbetalingen in de hele toeleveringsketen aanzienlijk kunnen verminderen. De regeling zal er ook er zorgen dat een aantal afnemers die als gevolg van Covid-19 tijdelijke moeilijkheden ondervinden, niet extra onder druk komen te staan door de vermindering van het voor hen beschikbare leverancierskrediet. Zowel binnenlandse als buitenlandse B2B-transacties van Belgische bedrijven vallen onder de steunregeling.

Belangrijk signaal

Ed Goos, CEO van Euler Hermes BeLux: “We zijn erg blij dat we het garantieprogramma hebben kunnen verlengen door nauw samen te werken met de federale overheid. Gezien de aanhoudende pandemie en de ongekende negatieve impact van Covid-19 is het akkoord een belangrijk signaal. Kredietverzekeringen spelen een sleutelrol in de economie en wij hebben ons als Euler Hermes geëngageerd om de handel in België te blijven ondersteunen. Ondanks de aanzienlijk toegenomen risico's zullen onze klanten de komende zes maanden hun activiteiten kunnen voortzetten – en dat is in deze tijden allesbehalve vanzelfsprekend.”

Ed Goos: “Dankzij de omvangrijke steunmaatregelen van de overheden is de economische schade van Covid-19 tot nu toe minder dan gevreesd. Maar we zien dat steeds meer bedrijven – zelfs zij die voor de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden – te kampen hebben met cashflowproblemen als gevolg van onbetaalde facturen van hun klanten. We verwachten een recordstijging van faillissementen in België met meer dan +10% tegen 2022.”