Toegenomen kredietbehoefte in Eurozone

21 juli 2021
Toegenomen kredietbehoefte in Eurozone

De vraag naar leningen van bedrijven vertoont vroege tekenen van herstel van de investeringen, hoewel de kredietnormen voorlopig streng blijven.

Uit het onderzoek naar de bancaire kredietverlening van de Europese Centrale Bank bleek in het tweede kwartaal een verbeterde vraag naar leningen bij bedrijven en huishoudens. Dit tegen een achtergrond van ongewijzigde kredietnormen.

Opleving stuwt vraag naar leningen

Een verbeterde vraag naar leningen bij bedrijven is op dit moment logisch. In de oplevingsperiode zijn er weer nieuwe orders binnengekomen en is de bezettingsgraad de afgelopen maanden omhoog geschoten, wat heeft geleid tot een betere vraag naar leningen. Bedrijven geven aan dat de financieringsbehoeften voor investeringen in vaste activa een positieve bijdrage hebben geleverd aan de vraag naar leningen. Dat is een duidelijke vroege indicatie van een herstel van de investeringen.

Gunstige financieringsvoorwaarden dragen bij aan de verbeterde kredietbereidheid, maar banken blijven voorzichtig. Kredietnormen en risicopercepties bleven ongewijzigd in 2Q na een aanzienlijke aanscherping van de normen in 2020 en 1Q 2021. Voor dezelfde periode werd een toename van risicopercepties gerapporteerd. Het feit dat er geen verdere aanscherping van de normen heeft plaatsgevonden, weerspiegelt de verbeterende economische situatie. Dit zal de toename van de kredietverlening nog steeds beperken. Banken verwachten ook in het derde kwartaal een lichte verdere verkrapping.

Overheidssteun helpt kredietaanvraag

Uit het onderzoek bleek ook dat overheidssteun door middel van garanties tijdens de pandemie ongelooflijk bevorderlijk is geweest voor de financieringsbehoeften van bedrijven. Kredietnormen werden versoepeld voor bedrijven met overheidsgaranties, terwijl ze voor bedrijven zonder garanties werden aangescherpt. Vooruitblikkend: bedrijven met overheidsgaranties willen niet meer lenen om liquiditeitsredenen, maar willen leningen voor investeringen in vaste activa.

Het onderzoek naar de bancaire kredietverlening van vandaag zal geen game changer zijn in de discussie van deze week tussen de duiven en haviken van de ECB over hoe de huidige economische en financiële omgeving moet worden geïnterpreteerd. De vraag naar leningen keert terug, wat vanuit herstelperspectief positief is, maar banken blijven voorzichtig. Dit laatste zal het kredietherstel waarschijnlijk enigszins temperen. Al met al ondersteunt de enquête naar de bancaire kredietverlening een beeld van een investeringsherstel voor de komende maanden, wat bijdraagt aan het sterke herstel van de consumptie door huishoudens.

Bron: ING