Privacyverklaring

Nieuw wapen in strijd tegen ernstige fiscale fraude en georganiseerde misdaad

14 februari 2023
Tekst
Matthias Vanheerentals

Speurders van de federale gerechtelijke politie en belastinginspecteurs van de FOD Financiën gaan voortaan nog intensiever samenwerken om ernstige fiscale fraude en georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Vierentwintig fiscale inspecteurs hebben de eed afgelegd nadat ze werden benoemd tot officier van de gerechtelijke politie.

Ons land heeft een nieuw instrument in de strijd tegen ernstige fiscale fraude en de georganiseerde misdaad. Justitie, politie en Financiën kunnen opnieuw samenwerken om zware fraudeurs en criminele organisaties te raken waar het pijn doet. Vierentwintig fiscale ambtenaren van de Bijzondere Belastinginspectie zijn benoemd tot officier van de federale gerechtelijke politie. Voortaan is het mogelijk gemengde fiscale onderzoeksteams officieel samen te stellen om de strijd tegen ernstige fiscale fraude en de georganiseerde misdaad aan te pakken. Zij maken samen met de collega’s van de politie deel uit van multidisciplinaire onderzoeksteams (Motems) die worden aangestuurd door de procureur des Konings.

Topprioriteit

Deze aanpak in de strijd tegen ernstige fiscale fraude en georganiseerde misdaad is het gevolg van een wet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Het college van procureurs-generaal werkte het samenwerkingsakkoord uit in een omzendbrief. “Fraudebestrijding is een absolute prioriteit voor deze regering”, zegt Vincent Van Peteghem, minister van Financiën, belast met de coördinatie van de fraudebestrijding. “Fraude ondermijnt niet enkel het rechtvaardigheidsgevoel, het zit vaak ook diepgeworteld in de georganiseerde misdaad. Twee zaken die onze economie en veiligheid ondergraven. Ernstige fraudeurs en criminelen profiteerden de afgelopen jaren te veel van de verdeeldheid in de aanpak. Met deze langverwachte samenwerking vergroten we onze slagkracht en verkleinen we de mazen van het net.”

Krachtig wapen

Volgens Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, geeft het benoemen van de fiscale experten tot officier van de gerechtelijke politie, de onderzoekers een krachtig wapen om de georganiseerde misdaad rechtstreeks in hun portemonnee te treffen. “Het witwassen en herbeleggen van misdaadgeld is vandaag een belangrijke pijler van de werkwijze van criminele organisaties. Die kunnen we treffen door de geldstromen in kaart te brengen”, zegt minister Van Quickenborne. In 2014 werd reeds een wet gestemd die voorzag in de oprichting van gemengde onderzoeksteams, zowel in de strijd tegen sociale fraude als in de strijd tegen fiscale fraude.

Fiscale controle

Eind 2017 werden zogeheten Motems tegen sociale fraude opgericht. Speurders van de federale gerechtelijke politie en de sociale inspectie werken samen onder leiding van de procureur des Konings om onder andere praktijken van sociale dumping te bestrijden. Van 2018 tot en met 2021 werkten ze samen in 282 dossiers rond sociale fraude. De uitvoering van fiscale Motems moest nog in overeenstemming worden gebracht met de regels op fiscale controle. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werkten een helder wettelijk kader uit waarbij de rechten van de belastingplichtige gevrijwaard blijven en ernstige fiscale fraude en georganiseerde misdaad tegelijk beter bestreden kunnen worden.

Wantoestanden

Fiscale ambtenaren werden in de jaren ‘80 van vorige eeuw reeds ingeschakeld bij strafonderzoeken. Door een gebrek aan heldere regels en afspraken leidde dit soms tot wantoestanden. Het grote verschil met toen is dat de gemengde onderzoeksteams strikt onder leiding staan van de procureur des Konings en telkens specifiek worden samengesteld per casus. Het Openbaar Ministerie beslist in welk strafonderzoek een Motem nodig is en stelt de rechercheurs en fiscale inspecteurs aan in functie van het onderzoek. Bij bijvoorbeeld een strafonderzoek waarin sprake is van een btw-carrousel, kan een btw-specialist deelnemen.