Privacyverklaring

Vlaamse inspectiediensten hanteren Gatekeeper in strijd tegen fraude

26 april 2023
Tekst
Peter Ooms

De Vlaamse ministers Zuhal Demir, Jo Brouns en Matthias Diependaele voeren de strijd tegen fraude en criminaliteit op. Gatekeeper stelt de Omgevingsinspectie, de Wooninspectie en de Vlaamse Sociale Inspectie in staat om hun opsporingstechnieken verder te verfijnen. Op die manier werden in Tongeren en Bilzen twee carwashes doorgelicht.

De carwashes in Limburg werden gecontroleerd in het kader van een actie, georganiseerd door het Ariec Limburg (Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum). Dat gebeurde in samenwerking met de Vlaamse Milieu-, Woon- en Sociale Inspectie en de lokale politie. De carwashes kwamen in beeld dankzij een doorlichting via Gatekeeper, een fraudedetectiesysteem dat de ministers Demir, Brouns en Diependaele bij Graydon bestelden. Het systeem koppelt de databanken van drie Vlaamse inspectiediensten (Milieu- en Wooninspectie en de Vlaamse Sociale Inspectie) aan elkaar. Zo kunnen die diensten op basis van artificiële intelligentie doelgericht opsporingsonderzoek voeren naar fraude. Gatekeeper bouwt voort op het criminaliteitsplatform van Graydon dat minister Demir aankocht. Het Ariec en tien andere lokale besturen kunnen er een beroep op doen.

Misbruik voorkomen

Het datagedreven platform Gatekeeper laat de Vlaamse inspectiediensten toe om voortaan met één muisklik publieke bedrijfsinformatie te raadplegen. Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium malafide ondernemingen te betrappen bij het aanvragen van vergunningen, subsidies, arbeidskaarten, enzovoort. Op die manier helpt de overheid mee te voorkomen dat individuen of netwerken het ondernemersklimaat verzieken door bijvoorbeeld onrechtmatig een subsidie, vergunning of arbeidskaart aan te vragen.

Economische uitbuiting tegengaan

Dankzij Gatekeeper kan de Omgevingsinspectie bij een aanvraag voor werken inschattingen maken over de financiële geloofwaardigheid van bepaalde ondernemers. De Vlaamse Sociale Inspectie zal bedrijven kunnen scannen die arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers aanvragen en verdachte ondernemers opvolgen om zeker te zijn dat de aangeworven buitenlandse werknemers hier effectief werken en niet economisch worden uitgebuit. De Vlaamse Wooninspectie krijgt de mogelijkheid om de geloofwaardigheid van bedrijven te controleren met betrekking tot de logies van buitenlandse werknemers.

Als inspectiediensten niet op de hoogte zijn van elkaars acties, is dat dubbel werk. Dat willen de ministers vermijden. Zo zal de Milieu-inspectie de Wooninspectie en de Vlaamse Sociale Inspectie onmiddellijk kunnen betrekken wanneer milieu-inspecteurs een pand controleren en mensen aantreffen die niet zijn ingeschreven in de gemeente of illegaal tewerkgesteld zijn.

Wederzijds informeren

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir: “Inspectiediensten weten vaak niet van elkaar waar ze controleren, waardoor ze te vaak naast elkaar werken. We moeten nu inzetten op efficiëntie. Met het gebruik van het Vlaamse handhavingsplatform is dat gebrek aan wederzijdse informatie definitief verleden tijd. Tegen eind dit jaar zullen op het handhavingsplatform alle maatregelen, pv’s, boetes en herstelmaatregelen van alle handhavingsdiensten gebundeld zijn, met toegang voor alle Vlaamse handhavingsdiensten. Natuurlijk staat de wereld niet stil. De Milieu-inspectie krijgt dagelijks te maken met gesjoemel en frauduleuze praktijken. Daarom steken we intussen de samenwerking en informatiedeling tussen sommige inspectiediensten al in gang.”