Privacyverklaring

Begrotingscontrole: “Nu is het tijd voor echte hervormingen met impact”

30 maart 2023
Tekst
Peter Ooms

Minister Vincent Van Peteghem stuurde zopas een persbericht uit na het akkoord over de begrotingscontrole. “De Federale Regering heeft een ambitieuze begrotingscontrole afgeklopt die uitzicht biedt op een realistisch pad om de federale begroting op het juiste spoor te zetten.”

“Om onze welvaartsstaat te beschermen en de rentelasten op onze schuld onder controle te houden, is het namelijk van het grootste belang om de financiële markten op korte termijn een krachtig signaal te geven.”

Gezinnen vrijwaren

Er is afgesproken om in 2023 en 2024 een inspanning te leveren van respectievelijk 650 miljoen en 1,75 miljard euro. Er werd gekozen voor fiscale maatregelen die gezinnen en alleenstaanden zo min mogelijk raken, met bijvoorbeeld een hervorming van de patrimoniumtaks en een uitstel van de verhoogde investeringsaftrek. “We versterken ook de buffers van onze banken en versnellen de aanvulling van het depositiegarantiefonds. Tegelijk wordt er budget vrijgemaakt om het hoofd te bieden aan enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals de strijd tegen drugs, de opvangcrisis, een sterkere bezetting van de noodcentrales en de versterking van de geestelijke gezondheidszorg en zorgcentra na seksueel geweld.”

Minister Van Peteghem wijst al sinds de aanvang van deze regering op het belang van een geloofwaardig pad richting een begroting in evenwicht. “Dat is cruciaal om onze welvaartsstaat zoals we die vandaag kennen ook de komende jaren overeind te houden.”

Verschillende gezaghebbende instanties steunden minister Van Peteghem de afgelopen weken in die visie. De regering levert in het kader van deze begrotingscontrole daarom een eerste structurele inspanning in de werkloosheid door in te zetten op activering en een snellere terugkeer naar werk.

Eerlijke bijdrage, voorspelbaarheid en competitiviteit

Maar er is meer nodig. Daarom is minister Van Peteghem tevreden dat er een belangrijke stap werd genomen richting de uitwerking van de eerste fase van de bredere fiscale hervorming. “Met de invoering van de minimumbelasting voor multinationals (Pillar II), een voorstel dat al in de blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming stond, kiest minister Van Peteghem voor een krachtig signaal: de breedste schouders zullen een eerlijke bijdrage leveren, er wordt voorspelbaarheid en rechtszekerheid geboden aan multinationals en de competitiviteit van onze eigen Belgische ondernemingen wordt beschermd.”

Minister Van Peteghem blijft tegelijk ook de Belgische innovatieve ondernemingen ondersteunen. “Binnen het akkoord van de minimumbelasting bekwam hij ook dat de terugbetaaltermijn van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling teruggebracht werd van vijf naar vier jaar.

Tijd voor hervormingen met impact

Minister Van Peteghem roept zijn collega’s nu op om snel opnieuw rond de tafel te gaan zitten om verder werk te maken van hervormingen met impact, vooral en niet in het minst in het kader van de verdere uitwerking van de eerste fase van de bredere fiscale hervorming. “Het is hoog tijd om eindelijk werk te maken van de langverwachte en veelgevraagde verlaging van de lasten op arbeid.”