Privacyverklaring

In-House Tax Forum biedt fiscale inspiratie voor nieuwe regering

13 juni 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Geert Vuylsteke

Nu het stof van de Belgische federale verkiezingen is neergedaald, publiceert het In-House Tax Forum ("IHTF") zijn gids voor een aantrekkelijker fiscaal regime voor bedrijven in België.

In het bericht meldt In-House Tax Forum dat het vierkant achter een eerlijk en stimulerend fiscaal kader staat dat alle marktdeelnemers ten goede komt, met respect voor hun specifieke kenmerken. “Onze bedrijfswereld pleit voor een fiscaal beleid dat misbruik voorkomt en tegelijk investeringen aanmoedigt, om zo de concurrentiekracht van België op regionaal niveau te versterken.”

IHTF benadrukt de nood aan fiscale maatregelen die aansluiten bij de doelstellingen van België om kapitaal aan te trekken en zijn profiel als bestemming voor strategische investeringen te verbeteren. Tegelijkertijd moeten deze maatregelen gericht zijn op het terugdringen van het begrotingstekort, wat bijdraagt aan een duurzame economische toekomst voor het land.

Ervaring van bedrijfsfiscalisten

In-House Tax Forum geeft een gedetailleerde gids uit als inspiratiebron voor de toekomstige Belgische regering en beleidsmakers met betrekking tot de vennootschapsbelasting, btw en fiscale administratieve processen.

De verschillende voorstellen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de praktijkervaring van de leden. Dat zijn bedrijfsfiscalisten van Belgische en buitenlandse multinationals met een Belgische aanwezigheid, en dus van mensen met "skin in the game".

De aanbevelingen bevatten verschillende quick fixes voor verbeteringen en vereenvoudigingen die niet noodzakelijk een negatieve budgettaire impact hebben en die snel kunnen worden geïmplementeerd.

E-facturatie

De gids van het In-House Tax Forum legt ook de basis voor een strategische visie voor een duaal systeem van vennootschapsbelasting, rekening houdend met de belangrijke verschillen tussen kleine en middelgrote ondernemingen en multinationals. En de gids benadrukt het belang van een consistente visie en aanpak ten aanzien van de stimulering van onderzoek en ontwikkeling.

De auteurs bespreken verbeteringen op het vlak van indirecte belastingen. Ze houden rekening houden met evoluties zoals e-facturatie en e-rapportering, om de complexiteit te verminderen, fouten tot een minimum te beperken en af te stemmen op internationale normen.

Ze stellen ook verbeteringen voor in administratieve en fiscale auditprocedures, rechtszekerheid en verbeteringen aan het CTCP-programma (Co-operative Tax Compliance Program) om eerlijkheid, efficiëntie en transparantie te bevorderen. Daarnaast zijn er voorstellen voor een Forum van Grote Ondernemingen en een Code van Goede Belastingpraktijken om de samenwerking tussen belastingautoriteiten en grote bedrijven te bevorderen, de naleving te verbeteren en belastingcontroles te verminderen.

Meer investeringen

Samengevat zijn de voorgestelde maatregelen bedoeld om een aantrekkelijker belastingregime te creëren door de complexiteit en de lasten aan te pakken waarmee bedrijven die zaken doen in België momenteel worden geconfronteerd. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer investeringen en economische groei in België.

Het In-House Tax Forum spreekt haar bereidheid uit om de voorgestelde maatregelen verder met hen te bespreken.

Meer informatie op IHTF