Omzet daalt met 30%: revalidatie van Belgische economie zal tijd vergen

19 mei 2020
Omzet daalt met 30%: revalidatie van Belgische economie zal tijd vergen

Door de heropening van de non-food winkels op 11 mei, is de omzet in de sector van de detailhandel fors opgeveerd. Hij blijft wel flink onder het niveau van vóór de crisis.

In bepaalde andere sectoren is de omzet daarentegen blijven dalen. Dat is het geval in de informatie- en communicatiediensten en in sommige andere diensten aan ondernemingen. De gemiddelde omzetdaling voor alle ondernemingen samen is tijdens de afgelopen week niet verder verminderd . De omzet ligt nog steeds ongeveer 30 % lager dan vóór de crisis, wat voornamelijk komt door de zwakke vraag. Dat is wat blijkt uit de enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group) van afgelopen week. Dat gebeurde aan het begin van de nieuwe fase van de versoepeling.

Horeca en vrijetijdsbesteding zwaar getroffen

Ook het faillissementsrisico is voor de non-food winkels licht verkleind, maar het is verder gestegen voor de zwaarst getroffen bedrijfstakken

De perceptie van het faillissementsrisico volgt dezelfde dynamiek als die van de omzet. Die blijft vergelijkbaar met het gemiddelde van de afgelopen weken. Zo gaat 8 % van de zelfstandigen of bedrijfsleiders ervan uit dat een faillissement hetzij waarschijnlijk, hetzij zeer waarschijnlijk is. In de non-food detailhandel wordt een verbetering opgetekend. Het aandeel van de bevraagde ondernemingen die gewag maken van een vermoedelijk of zeer vermoedelijk faillissement is gedaald. Het was nog 11 % bij de vorige enquête en 6 % deze week. Het activiteitsherstel heeft dus gezorgd voor meer optimisme, ook al blijft de situatie zorgwekkend.

De bevraagde ondernemingen in de sector kunst, amusement en recreatie en in de horeca leggen de klemtoon op een groot en nog toenemend faillissementsrisico ten opzichte van de voorgaande weken. In deze beide sectoren acht respectievelijk 39 % (tegen gemiddeld 26 % tijdens de voorgaande weken) en 24 % (tegen gemiddeld 19 % tijdens de voorgaande weken) van de respondenten een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk.

De door de ondernemingen gerapporteerde mate van ongerustheid, gemeten op een schaal van 0 tot 10, is voor de tweede week op rij afgenomen, namelijk van 7,1 twee weken geleden, tot 6,9 de vorige week en 6,7 deze week.