Privacyverklaring

Na de lockdown: bedrijven klaar om voor de helft te hervatten

28 april 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Een ruime meerderheid van onze ondernemingen is materieel klaar om aan het einde van de lockdown ten minste 50% van hun activiteit van vóór de crisis te hervatten. Een derde van de ondervraagde ondernemingen kan dat zelfs op vrijwel hetzelfde niveau als voorheen.

Dat blijkt uit de vierde opeenvolgende enquête bij Belgische ondernemingen en zelfstandigen voor de Economic Risk Management Group (ERMG). Verscheidene federaties (BECI, NSZ, Unizo, UWE en Voka) deden de enquête. De Nationale Bank van België en het Verbond van Belgische Ondernemingen coördineerden.

Weer forse omzetdalingen

De daling van de omzet in vergelijking met het peil van vóór het begin van de coronacrisis bedraagt 33%. Dat is in lijn met de vorige drie enquêtes. Aan de beperkende maatregelen is dan ook niet veel veranderd.

Bedrijfstakken zoals ‘banken en verzekeringen’ en de ‘informatie en communicatiediensten’ (die onder meer de IT-diensten omvatten) hebben het minst last van de coronacrisis. Hun hoofdactiviteit is niet verboden en tal van hun werknemers kunnen telewerken.

In de zwaarst getroffen bedrijfstakken blijven de gegevens alarmerend voor de takken ‘kunst, amusement en recreatie’ en de horeca. Daar melden de bevraagde ondernemingen een gemiddelde daling van de omzet met respectievelijk 88% en 95%.

De ondernemingen uit de handel rapporteren wél een aanzienlijke verbetering in vergelijking met vorige week. Hun omzet daalde met 43% ten opzichte van het peil van vóór de crisis. Maar een week eerder was dat nog 64%. Dat is te danken aan een gelijktijdige verbetering in de handel in levensmiddelen en niet-levensmiddelen. Wellicht doordat op 18 april bepaalde handelszaken heropend werden.

Faillissement

De perceptie van het risico op een faillissement is vergelijkbaar met dat van vorige week. Ter illustratie: 7% van de ondernemingen acht een faillissement opnieuw ‘waarschijnlijk’ of ‘heel waarschijnlijk’. Dat cijfer bereikt 10% voor de steekproef met zelfstandigen en ondernemingen met minder dan tien werknemers.

Het percentage ondernemingen met liquiditeitsproblemen blijft ook vrij stabiel. 36% verwacht dat ze hun liquiditeitspositie niet meer dan drie maanden kunnen handhaven zonder bijkomende liquiditeiten. Tegen 38% bij de voorgaande enquête.

Aangezien er nog veel onzekerheid heerst over de voorwaarden van de hervatting, is het logisch dat de bezorgdheid van de ondernemingen op een hoog niveau stagneert. Op een schaal van 1 (weinig bezorgd) tot 10 (heel bezorgd), beloopt de gemiddelde score van de ondervraagde ondernemingen 6,9, tegen 7,1 verleden week.

Hoewel een groot deel van de economie momenteel nog stilligt, maken bedrijfsleiders zich zorgen over de hervatting van de activiteit en de omvang hiervan. Op geaggregeerd niveau verwacht 40% van de ondernemingen ten minste drie vierde van de productie van vóór de crisis te genereren in de eerste fase na de lockdown.

Dat percentage loopt op tot 70% als de drempel wordt vastgesteld op de helft van hun productie vóór de crisis.

Beter dan vóór de crisis

Positiever is dat volgens 5% van de respondenten aan het einde van de beperkende maatregelen zelfs een hoger niveau kan worden bereikt dan vóór de crisis.

Bedrijven die hun activiteiten niet op het niveau van vóór de crisis kunnen hervatten, wijten dat aan meerdere oorzaken. Dat kan gaan om onvolledige bevoorrading, een zwakke vraag, moeilijkheden om de regels van social distancing toe te passen, de onbeschikbaarheid van sommige werknemers of een blijvend verbod op het organiseren van bepaalde evenementen.

De omvang van die verschillende beperkingen hangt grotendeels af van de bedrijfstak. Volgens de resultaten van de enquête, verklaren acht op de tien ondernemingen uit de bedrijfstakken ‘banken en verzekeringen’ en ‘informatie en communicatie’ dat ze de helft of meer van hun activiteit kunnen hervatten in de eerste fase na de lockdown.

In de horeca en de bedrijfstak ‘kunst, amusement en recreatie’, daarentegen, melden slechts vier op de tien ondernemingen dat ze na de lockdown weer even vlot aan de slag kunnen gaan.