Privacyverklaring

NBB voorziet stijging bbp tot 1,8% in het derde kwartaal van 2021

9 september 2021
Tekst
Peter Ooms

De Belgische economische bedrijvigheid blijft zich snel herstellen. Volgens de herziene statistieken van de Nationale Bank van België (NBB) steeg het bbp in het tweede kwartaal met 1,7 %. Dat is zelfs beter dan de raming in de vorige Business Cycle Monitor (+1,3 %).

De Belgische groei op kwartaalbasis kwam in het tweede kwartaal van 2021, volgens de huidige statistieken, uit op 1,7 %. Dit is 0,4 procentpunt boven de raming in de vorige Business Cycle Monitor. Dit is een sterk opwaartse herziening ten opzichte van de INR-flashraming van 1,4 %. De uitsplitsing naar vraagcomponenten strookte met de verwachtingen. De groei werd geschraagd door een opleving van de binnenlandse vraag en met name de particuliere consumptie. De netto-uitvoer groei de rem echter af.

Consumptie is motor

De groei van de particuliere consumptie zou in het derde kwartaal zelfs nog hoger uitvallen, vooral omdat ze tijdens de eerste weken van het tweede kwartaal nog werd gedrukt door verscheidene beperkende maatregelen. De meeste beperkende maatregelen werden, zoals gepland, geleidelijk opgeheven na Pasen, en in september ging de eindfase van het plan voor de beëindiging van die maatregelen in.

Hoewel de algemene indicator van het ondernemersvertrouwen over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, blijft hij ruim boven het peil van vóór de crisis. Bovendien neemt de bezettingsgraad van het productievermogen nog toe. De bedrijfsinvesteringen zouden in het derde kwartaal opnieuw versnellen. De overheidsinvesteringen en de investeringen in woningen zouden eveneens verder stijgen.

Netto-uitvoer licht negatief

De bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei zou in het derde kwartaal opnieuw licht negatief uitvallen. De sterke binnenlandse vraag stimuleert de groei van de invoer, terwijl vooral de vertragende vraag in de verwerkende nijverheid de uitvoergroei op korte termijn zou beperken.

Al met al gaat de NBB er momenteel, rekening houdend met andere informatie, van uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het derde kwartaal met 1,8 % zal toenemen.