Industrie motor van de Belgische groei

30 april 2021
Industrie motor van de Belgische groei

De Belgische economie groeide in het eerste kwartaal van 2021 met 0,6 % volgens de flashraming van de Nationale Bank. Volgens een eerste inschatting steeg de toegevoegde waarde in vergelijking met het voorgaande kwartaal met 1,3 % in de industrie, met 0,1 % in de bouwnijverheid en met 0,2 % in de diensten.

De flashraming van het bruto binnenlands product (bbp) naar volume nam in het eerste kwartaal van 2021 met 0,6 % toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, dat reeds in teken stond van de COVID-19-crisis, bedraagt de groei -1,0 %. Het niveau van economische activiteit van vóór de COVID19-crisis is nog steeds niet bereikt, volgens de Nationale Bank van België.

Philippe Ledent, senior economist van ING, maakt daarbij volgende bedenkingen: “Het was bekend dat de industriële sector, die meer betrokken is bij de wereldhandel, al profiteerde van de betere prestaties van veel Aziatische economieën en van het herstel in de VS. Maar het lijkt erop dat dit fenomeen sterker was dan verwacht. Er was ook de vrees dat de implementatie van het nieuwe handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa aan het begin van het jaar een tijdelijk negatief effect zou hebben op de buitenlandse handel van België. De vrees was dat bedrijven de nieuwe procedures slechts geleidelijk zouden aannemen. Maar het lijkt erop dat dit niet het geval was, of in ieder geval dat elk negatief effect werd gecompenseerd door andere elementen (zoals een zwakkere invoer uit het VK).”

Naar 4% groei in 2021

Nu vaccinatieprogramma's sneller vorderen en het heropeningsproces van de economie op gang komt, zou het tweede kwartaal opnieuw een positieve groei moeten laten zien. Maar deze keer moet de activiteit worden aangedreven door alle sectoren van de economie en niet alleen door de industrie. Als alles volgens plan verloopt op het gebied van gezondheid, is het daarom redelijk te verwachten dat de Belgische economie uit de pandemietunnel komt. Gezien de beter dan verwachte economische groei in het eerste kwartaal, zullen we ook onze groeiverwachting voor dit jaar moeten verhogen. Het zou nu zelfs 4% kunnen overschrijden in 2021.

Bron: NBB, ING