“Open banking is in België nog theorie” Jean-Louis Van Houwe, Fintech Belgium

10 september 2021
“Open banking is in België nog theorie” Jean-Louis Van Houwe, Fintech Belgium

Om de impact van de invoering van PSD2 te meten, lanceerden FinTech Belgium en Pulse Consult de Open Banking-barometer. Zo willen ze zien hoe België gepositioneerd is in de race naar Open Banking.

Met de definitieve implementatie van de Payment Services Directive 2 (DSP2, PSD2 in het Engels), verplichtte de Europese Commissie in september 2019 alle Europese banken om, met instemming van hun klanten, hun bankgegevens met betrekking tot betalingen met externe bedrijven te delen. Maar ook om applicaties van derden betalingen te laten initiëren in opdracht van de klant.

Alle Belgische banken moesten aan deze verplichting voldoen. Maar uiteindelijk moest de NBB veel druk uitoefenen om veel van deze banken te dwingen zich aan de regels te houden.

Blokkerende interfaces

In het rapport schrijven de initiatiefnemers. “Twee jaar later kunnen we zien dat, hoewel sommige banken het spel correct hebben gespeeld, anderen onder het mom van veiligheidsredenen de vlotte toegang tot gegevens beperken of blokkeren. Dit is een gevolg van een te beperkte regelgeving die geen enkel technisch aspect dekt. Ze voorziet ook geen standaardisatie op het niveau van de interfaces. Erger nog, sommige banken leveren interfaces die onbetrouwbaar zijn en/of fouten bevatten.”

NBB doet moeilijk over vergunningen

“Om toegang te krijgen tot bankgegevens moet een fintech uiteraard beschikken over de machtiging van de klant maar ook over een vergunning verleend door de toezichthouder (de NBB in België). Deze licentie is bedoeld om het gebruik en de veiligheid van de gegevens die het bedrijf zal behandelen of de betalingsopdrachten die het zal beheren te garanderen. Ondanks grote inspanningen van hun kant wordt de toezichthouder echter dikwijls gezien als een rem op de ontwikkeling van nieuwe diensten. De procedure voor het verkrijgen van licenties wordt als te omslachtig en complex ervaren. Hierdoor ontstaat het risico dat bedrijven migreren naar andere landen van de Europese Unie die exact dezelfde regelgeving toepassen, maar dan op een meer pragmatische manier.”

Hoop voor de toekomst

Jean-Louis Van Houwe, voorzitter van Fintech Belgium: “We zien dus dat open banking in België vooral nog theorie is. En toch kijkt de industrie al naar de toekomst. Wat is de volgende stap? Welke informatie wordt in de toekomst gedeeld? Uit de Open Banking-barometer blijkt dat er vraag is naar het delen van informatie over spaarrekeningen, beleggingen, verzekeringen, leningen... Een kleine meerderheid van de respondenten, inclusief alle banken die op de enquête hebben gereageerd, verwacht de komende jaren grote veranderingen.

We kunnen concluderen dat Open Banking dus zal evolueren naar Open Finance door de klant blijvend eigenaar te maken van zijn gegevens. Deze ontwikkeling zal de creatie mogelijk maken van nieuwe diensten die zullen worden aangeboden door banken, bestaande fintechs én door nieuwe bedrijven. Om daar te komen, moet de sector overeenstemming bereiken over beveiliging en standaardisatie van interfaces. Aangezien het een illusie is dat dit spontaan zou kunnen gebeuren, hebben we een autoriteit nodig die het verkrijgen van licenties zal vereenvoudigen maar tegelijkertijd de politieagent van het nieuwe Open Finance zal zijn.”