Samenwerking CIO-CFO stimuleert transformatie (Workday & Deloitte)

12 oktober 2021
Samenwerking CIO-CFO stimuleert transformatie (Workday & Deloitte)

70% van ondervraagde CIO's en IT-leiders zegt dat de coronapandemie hun financiële transformatiestrategieën met ten minste een jaar heeft versneld. Dat blijkt uit een enquête van Workday en Deloitte.

Workday en Deloitte Global maken vandaag de resultaten bekend van een gezamenlijk, wereldwijd onderzoek over hoe de door corona veroorzaakte digitale versnelling de mentaliteit van chief information officers (CIO) heeft beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt dat CIO's mede de leiding nemen in financiële transformatie en het aanpassen van strategieën om te voldoen aan veranderende bedrijfs- en technologie-eisen. 70% van de ondervraagde CIO's geeft daarbij aan hun financiële transformatiestrategieën met ten minste een jaar te hebben versneld.

Subsegment van Progressive CIO’s

Het rapport A More Effective CIO-CFO Partnership is gebaseerd op onderzoek met meer dan 600 executives over de hele wereld. Uit het onderzoek blijkt dat de zogenaamde Progressive CIO's, een subsegment van slechts 8% van de ondervraagden, een specifieke aanpak hanteren voor de transformatie van de bedrijfsfinanciën en zich anders gedragen dan hun collega's op het gebied van mentaliteit, samenwerking en technologiestrategie.

CIO's en IT-leiders ervaren een toenemende druk om hun digitale strategieën aan te passen en te versnellen zonder de kritieke bedrijfsactiviteiten te verstoren. Als gevolg hiervan hebben vooruitstrevende CIO's strategische samenwerkingen binnen hun organisaties opgebouwd. 90% van de Progressive CIO's geeft dan ook aan dat hun IT-afdelingen inmiddels veel meer geïntegreerd zijn in andere delen van de organisatie dan 12 maanden geleden.

Actie op drie punten

Progressive CIO's ondersteunen de financiële transformatie op drie belangrijke gebieden:

  • Het gebruik van data in het besluitvormingsproces: Progressive CIO’s geven prioriteit aan data-aggregatie en -beheer, en zij begrijpen dat effectief gebruik van die data cruciaal is. Bijna alle Progressive CIO's (92%) zeggen dat "het samenvoegen van financiële bedrijfsdata op één plek de topprioriteit is".
  • De samenwerking met finance om transformatie te stimuleren: Als het gaat om de transformatie van de bedrijfsfinanciën kunnen er ernstige financiële gevolgen zijn wanneer IT en de financiële functie niet op elkaar zijn afgestemd. 83% van de Progressive CIO's stelde dat "we onze groeidoelstellingen niet kunnen behalen tenzij IT en finance beter samenwerken".
  • Een wendbare en incrementele cloud-aanpak voor transformatie: Progressive CIO’s erkennen dat modernisering niet ten koste mag gaan van bedrijfsresultaten. Meer dan de helft (54%) van de Progressive CIO's (vergeleken met 37% van alle respondenten) is meer geneigd om stapsgewijs voorzieningen uit te rollen in een end-to-end cloudstrategie om legacy enterprise resource planning-systemen (ERP's) te moderniseren. Tegelijkertijd waken ze ervoor dat verstoringen tot een minimum worden beperkt wanneer digitale initiatieven worden uitgevoerd.

Automatisering van finance is prioriteit

"Ons onderzoek toont aan dat Progressive CIO's zich richten op de samenwerking tussen IT en finance, wendbare uitvoering van strategieën en de ontwikkeling van meer mogelijkheden om data in te zetten. Hierdoor zijn ze toegerust om transformatie in finance te versnellen en strategische bedrijfsresultaten te stimuleren", zegt Sheri Rhodes, chief information officer bij Workday.

"Modernisering en automatisering in finance is een belangrijk - zo niet het belangrijkste - digitale initiatief voor ondernemingen. Dat onderstreept het belang van de relatie tussen CIO en CFO om bedrijfsdoelen te halen."

"De meest succesvolle IT-leiders van vandaag werken nauw samen met finance om gemeenschappelijke doelen, processen en prioriteiten te realiseren", zegt Matt Schwenderman, hoofd Deloitte Global Workday Financial Management. "Hoewel we zien dat als gevolg van de coronapandemie digitale technologieën voortdurend prioriteit krijgen, benadrukt ons onderzoek dat Progressive CIO’s er zich bewust van zijn dat de transformatie van finance in de richting gaat van kwalitatieve data-analyse."

Meer informatie: Download het rapport “A More Effective CIO-CFO Partnership”