Overheid: De rol van de stadsontvanger

16 december 2020
Overheid: De rol van de stadsontvanger

De unieke positie van de stadsontvanger leidde in het verleden al eens tot spanningen met de administratie. De huidige generatie van financiële verantwoordelijken pleiten voor meer samenwerking.

Geert Vergaerde (Stad Gent, OCMW Gent): De stadsontvanger stond vroeger los van de algemeen directeur of de stadssecretaris. Die werkte rechtstreeks voor het schepencollege.

Joachim Verheyen (BNP Paribas Fortis): Die heeft juridisch gezien ook een bestuursverantwoordelijkheid.

Patrick Braet (Provinciebestuur West-Vlaanderen): En hij is persoonlijk verantwoordelijk.

Geert Vergaerde: Die specifieke positie heeft in een aantal gemeenten wel geleid tot conflicten tussen die ontvanger en de administratie. Het is toch beter om te streven naar een collegiale verhouding zodat de financiële afdeling kan wijzen op risico’s en gevolgen van voorgestelde beslissingen. Tegelijkertijd kan je samenwerken aan oplossingen zodat de doelstellingen toch gerealiseerd kunnen worden. Financiën mag niet iets worden waar verantwoordelijken hun handen af trekken.

Geert Vergaerde (Stad Gent, OCMW Gent)

Hugo Van Vijnckt (Gemeentebedrijf Oostkamp): Op dat vlak is er nu ook iets veranderd in de BBC2020-regelgeving. In het meerjarenplan brengt de financieel directeur autonoom verslag uitbrengen over de assumpties en de risico-inschatting. In de praktijk wordt de risico-inschatting met het College van Burgemeester en Schepenen doorgesproken. Het is hoe dan ook de exclusieve opdracht van de financieel directeur om zijn eigen risico inschatting te maken en die op te nemen in het meerjarenplan, zodat zowel de meerderheid als de oppositie zicht heeft op die risico’s.

Geert Vergaerde: Zo doe ik dat ook. Ik spreek daarover op het college en met het managementteam. Zij zijn op de hoogte, maar het is wel mijn inschatting.

Frank De Roeck: In het Zorgbedrijf Antwerpen is de bevoegdheidsverdeling en de corporate governance heel helder. We hebben een raad van bestuur (met een schepen als voorzitter), die zich bezighoudt met de strategische keuzes. De operationele verantwoordelijkheid is gedelegeerd naar de algemeen directeur die een directieteam van negen personen aanstuurt. Het primaat van de politiek blijft. Daar hebben we geen enkel probleem mee. Als bijvoorbeeld een assistentiewoning 700 euro maandhuur moet opbrengen, en de beleidsmakers willen dat wij er ook enkele voor 300 euro verhuren, dan is dat hun goed recht. Maar wij willen dan wel weten wie het verschil bijpast.

Tijdens de rondetafel over Finance in de overheid kwamen heel wat specifieke kwesties ter spraken waarvoor geen ruimte was in het tijdschrift. Hier kunnen ze wel aan bod komen. Voor een volledig overzicht: het gepubliceerde artikel een de extra bijdrage over de automatisering van financiële processen in de overheid.