Most recent posts

Aderic Nuytinck
1 maart 2021

Hoe samenwerken tussen finance en de operationele afdelingen ?

De deelnemers aan de rondetafel over businesspartnering zijn het erover eens dat het best moeilijk is om de aantrekkelijke idee van samenwerking met de operationele afdelingen te realiseren. Niet alleen een overkoepelende visie van de bedrijfstop is nodig. Ook details als de integratie van systemen en het profiel van betrokken medewerkers zijn essentieel.

Rapportering is toegangsticket voor businesspartners