Privacyverklaring

Niet elk land kiest voor Peppol

5 april 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Nele Janssens (Dynatos Routty)

Recent organiseerde FDmagazine een webinar over e-facturatie, met Dynatos en PwC. De deelnemers bleken bezorgd te zijn over de interoperabiliteit van Peppol met de systemen die andere landen gebruiken.

De discussie komt er omdat de Belgische regering beslist heeft om elektronische facturatie tussen bedrijven te verplichten vanaf 1 januari 2026. Daarbij legt ze niet alleen een standaardformaat vast voor de gegevens op de factuur – UBL of voor de specialisten de EN16391-standaard – maar ook het kanaal waarlangs de documenten verstuurd moeten worden. Dat wordt dus Peppol. “Dat kanaal wordt algemeen aanvaard in België en een heleboel andere landen verspreid over de wereld, waaronder Australië, Singapore en Maleisië”, zegt Nele Janssens, productmanager Routty bij Dynatos.

Alternatieven

Een resem landen heeft voor een ander kanaal gekozen. Een bekend voorbeeld is Italië, waar de overheid zelf de verzending van de factuur naar de klant voor zijn rekening neemt. Daar moeten bedrijven verplicht gebruik maken van het SDI-platform. “Denemarken heeft ook een alternatief gekozen, maar plant een migratie van zijn netwerk naar Peppol. Voor onze klanten maakt dat niet uit, want we versturen nu al documenten naar bedrijven in die landen. Routty vertaalt de standaarden van de factuur naar het formaat en het kanaal dat de klant wil. Belgische bedrijven die een elektronische factuur naar een Italiaanse klant willen sturen, kunnen dat nu al doen via ons platform”, zegt Nele Janssens.

Routty van Dynatos presenteert zich als een cloudplatform dat enerzijds dienstdoet als access point voor Peppol en anderzijds als middleware tussen de verschillende boekhoudsystemen, ERP’s en andere bedrijfspakketten. De software kan via API’s of SFTP de verbinding maken met die applicaties. Het systeem heeft ook de capaciteit om de vertaalslag te maken naar verschillende documentformaten.

VAT-gap sluiten

Tijdens het webinar ging het ook over het ‘VAT in the Digital Age’ (Vida)-project van de Europese Commissie. Doel is om voor de hele unie een standaard btw-rapportering via elektronische weg te organiseren. Brecht Van Petegem van PwC legde uit dat het doel van de overheid is om het innen van de btw te verbeteren door veel sneller en accurater informatie te krijgen over de facturen tussen bedrijven. Op die manier is het mogelijk om de zogenaamde VAT-gap te sluiten.

In 2022 zou er in de EU 93 miljard euro te weinig zijn geïnd. De digitale rapporteringsverplichting in Vida moet dat gat dichten.

Informatie voor de btw-administratie

België voorziet nu in een verplichte elektronische facturatie tussen bedrijven. Dat is al een ingrijpende stap voor heel wat organisaties, maar daarmee is de kous niet af. Op deze manier weet de fiscale overheid nog niets over die facturen. In een latere fase moet België beslissen op welke manier de informatie uit de elektronische facturen ook bij de btw-administratie terechtkomt. “Het ziet ernaar uit dat dit zal gebeuren door de access points te verplichten om informatie te verschaffen over de facturen die via het netwerk passeren”, zegt Nele Janssens.

Zij wijst erop dat dit momenteel een van de voorstellen is, maar dat de knoop nog niet is doorgehakt.