Privacyverklaring

Eurozone krimpt niet in het tweede kwartaal

29 juli 2022
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Photo by Kate Townsend on Unsplash

Het bbp van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,7% gegroeid dankzij de opleving van het toerisme. Dat stelt ING enigszins verrast vast.

De versnelling van de economische groei is vooral te danken aan heropeningseffecten en maskeert de onderliggende zwakte als gevolg van de hoge inflatie en de problemen in de verwerkende industrie. Verwacht wordt dat de economie zal krimpen zodra de opveringseffecten van Covid-19 zijn uitgewerkt.

Toerisme redt de meubelen

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal ternauwernood ontsnapt aan de neergang die zich in andere grote markten zoals de VS en China voordeed. De kwartaal-op-kwartaalgroei is verbeterd van 0,5% tot 0,7%. Afgaande op de enquêtegegevens van de afgelopen maanden is dit vooral te danken aan een sterke opleving van de bedrijvigheid in de dienstensector. In het eerste kwartaal had de economie van de eurozone nog te kampen met een zwakke bedrijvigheid als gevolg van de Covid-19 Omicron-variant. De bbp-cijfers van vandaag plukken daar de vruchten van. Sectoren die verband houden met de horeca (restaurants, bars en hotels) hebben het in het tweede kwartaal bijzonder goed gedaan, wat bijdroeg tot het kleine positieve groeicijfer. De opleving van het toerisme heeft bijgedragen tot de sterke groei in Italië en Spanje, met een kwartaal-op-kwartaalgroei van respectievelijk 1% en 1,1%.

Groei blijft traag

Hoewel er dus sprake was van enige opveringseffecten na de wintergolf van het virus, bleef de economische groei zeer traag. De verwerkende industrie heeft te lijden gehad onder problemen met de toeleveringsketen en heeft intussen te kampen gehad met een afnemende vraag. De Duitse economie, die sterk afhankelijk is van de verwerkende industrie, bleef in het tweede kwartaal achter bij het gemiddelde van de eurozone met een stagnatie van het bbp.

Een andere zwakte was te zien in de goederenconsumptie. Consumenten hebben weliswaar besteed aan diensten als reizen en uit eten gaan. Maar ze hebben ook te lijden onder de koopkrachtkrapte als gevolg van de hoge inflatie. De detailhandelsverkopen bijvoorbeeld vertonen al enige tijd een neerwaartse trend en hebben in het tweede kwartaal waarschijnlijk al een negatieve bijdrage geleverd aan het bbp (afgezien van een grote opleving in juni, die wij niet verwachten).

Verwachting

ING verwacht dat het BBP vanaf nu een neerwaartse trend zal blijven vertonen naarmate het herstel van de heropening van de dienstensector vertraagt, de mondiale vraag verzwakt en de koopkracht blijft knellen. De bank verwacht dat dit in de tweede helft van het jaar in een milde recessie zal resulteren.

Bron: ING