Privacyverklaring

Purpose meet hoe bedrijven facturen innen

20 mei 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Dick-Jan Abbringh

Het Nederlandse maatschappelijk adviesbureau Purpose heeft samen met Bol.com een methode ontwikkeld om het inningsproces van een organisatie te beoordelen. De tool kreeg de naam Meetlat Sociaal Incasseren. De initiatiefnemers willen het doen uitgroeien tot de standaard om het maatschappelijk karakter van invorderingsprocessen te beoordelen.

Purpose kijkt niet alleen naar het huidige beleid, maar ook naar de doelstellingen voor de toekomst. “De meetlat is een startpunt. Zo krijg je als organisatie snel een zicht op de bestaande aanpak op het vlak van visie, beleid, uitvoering en ondersteuning. Het is goed om meteen ook een ambitie vast te leggen voor de toekomst en te beoordelen hoe groot het nog te overbruggen verschil is. In Nederland hebben we intussen een community van schuldeisers zodat we hun prestaties onderling kunnen benchmarken”, zegt Dick-Jan Abbringh, medeoprichter van Purpose.

Vijfentwintig parameters

Meetlat hanteert vijfentwintig parameters in de vier categorieën visie, beleid, uitvoering en ondersteuning. Op die manier meet het bijvoorbeeld de kosten voor de klant, samenwerking met incassopartners, de bereikbaarheid van het bedrijf, de betalingsregelingen, enzovoort. “Dit instrument hebben we samen met Bol.com uitgewerkt dat hiermee de verbetering van zijn inningsproces kan monitoren. Met Purpose verspreiden we dit instrument nu verder in de markt. Recent zijn we ook actief geworden in België. Dat deden we onder andere met de deelname aan de Innovation Award van het Instituut voor Kredietmanagement (IVKM), samen met Luc Verstraete van Credit People. We bouwen aan een community. In het lidgeld dat we vragen, zit het gebruik van de Meetlat mee inbegrepen, met daarbij extra diensten zoals opleiding en coaching. Zo komen we tot een netwerk van schuldeisers die stappen vooruit willen zetten op het vlak van sociaal verantwoord incasseren. Meetlat moet uiteindelijk de standaard worden waarmee je het maatschappelijk karakter van elk invorderingsproces kan beoordelen”, zegt Dick-Jan Abbringh.

Nederlandse oorsprong

Purpose werd twaalf jaar geleden opgericht, op een moment dat in Nederland het besef doordrong dat grote delen van de bevolking kampten met betalingsproblemen. “De oorzaak lag toen vooral bij de huizencrisis. Vastgoed verloor heel wat van zijn waarde en dat bracht gewone mensen met een eigendom in de problemen met de afbetaling van hun hypotheek. Nadien raakten de huurders in de knoei met hun betalingen. De klassieke methodes om het geld op te halen, werkten niet meer. Ze maakten de situatie alleen nog moeilijker omdat ze alle kosten bij de uitstaande bedragen blijven bijtellen. Toen zagen de grote schuldeisers al in dat het tijd werd om die aanpak om te gooien. In die periode ontstond ook de Schuldeiserscoalitie, een samenwerkingsverband van een twintigtal van de grootste bedrijven in Nederland. Bekende namen zijn Aegon, BNP Paribas, Bol.com, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Vodafone, enzovoort. Die organisaties spraken hun intentie uit om op een sociale manier te gaan incasseren. Het probleem blijft echter hoe je dat meet. Op dat vlak bieden wij een oplossing”, zegt Dick-Jan Abbringh.

Klanten behouden

De tendens om verantwoord te incasseren, gaat ook gepaard met een groeiend besef bij de schuldeisers dat de klassieke aanpak van uitstaande facturen vaak eindigt met een breuk met de klant. Omdat velen problemen krijgen met hun betalingen, sluiten de bedrijven steeds meer mensen uit en op die manier verkleint hun markt. “Bol.com streeft daarom naar een aanpak waarbij het de bestaande klanten zoveel mogelijk kan behouden, ook al hebben ze betalingsmoeilijkheden. Door meer aandacht te besteden aan de individuele situatie van elke klant, moet het mogelijk zijn om alle schulden te recupereren en tegelijk te blijven verkopen. Zo behoudt het bedrijf ook een goede reputatie als merk”, zegt Dick-Jan Abbringh.

Toestand in België

De toestand in België is vergelijkbaar met die in Nederland. Purpose verwijst hiervoor naar gegevens van de FOD Sociale Zekerheid en Statbel, volgens welke bijna de helft van de bevolking niet rondkomt. 4,5 miljoen mensen sparen niet en meer dan twee miljoen Belgen leven met het risico op armoede of sociale uitsluiting.