Vermijd dubbele belasting op overbruggingsrecht

29 september 2020
Vermijd dubbele belasting op overbruggingsrecht

Veel bedrijfsleiders hebben tijdens de coronacrisis het overbruggingsrecht ontvangen. Vermijd echter dat deze uitkering twee keer belast wordt.

Kwam die op een bankrekening van uw vennootschap, dan zet u dat best zo snel mogelijk recht.

Wat is het overbruggingsrecht?

Het overbruggingsrecht is een steunmaatregel van de overheid om het hoofd te bieden aan de Coronacrisis. Zelfstandigen die hun onderneming verplicht moesten sluiten of hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken hebben, hebben recht op die financiële uitkering.

Het overbruggingsrecht is een persoonlijke vergoeding. Bij vennootschappen is de uitkering bedoeld voor de bedrijfsleider en niet voor de vennootschap zelf. Ze wordt belast als vervangingsinkomen in de personenbelasting. Als bedrijfsleider ontvangt u volgend jaar de fiscale fiche 281.18 op uw naam, zelfs als de vergoeding op de vennootschapsrekening aankwam.

Op welke rekening?

Controleer zeker op welke rekening uw sociaal verzekeringsfonds de uitkering heeft gestort . In sommige gevallen is het mogelijk dat het sociaal verzekeringsfonds uw privé rekeningnummer niet had omdat u het simpelweg niet doorgaf of omdat uw vennootschap de sociale bijdragen betaalt. Wat de reden ook is, als de overbruggingsuitkering op het rekeningnummer van uw vennootschap kwam, zal ze twee keer belast worden: één keer in uw personenbelasting en een tweede keer in de vennootschapsbelasting.

Hoe vermijdt u een dubbele belasting van het overbruggingsrecht?

Om een dubbele belasting te vermijden, boekt u het bedrag best tegen als tegoed of stort u het door naar uw persoonlijke rekening. Vermeld er duidelijk bij dat het om een doorstorting gaat van het overbruggingsrecht. Zo toont u bij een eventuele controle snel aan dat het niet om (bijkomend) loon gaat. Uw vennootschap zal er geen bedrijfsvoorheffing op moeten betalen en er zal evenmin een fiche 281.20 opgemaakt worden.

Bron: Moore