Privacyverklaring

E-factuur vanaf 2026 verplicht voor alle bedrijven

29 september 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Vincent Van Peteghem (FOD Financiën)

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem voert vanaf 1 januari 2026 digitale facturatie tussen ondernemingen in.

De stap naar digitale facturatie is van belang om de btw-kloof te verkleinen. De btw-kloof is het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk ontvangt. Verder wil de overheid met de digitale factuur inzetten op een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Een ruime overgangstermijn moet iedereen de kans geven zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Meer rechtvaardigheid

“Een eerlijke fiscaliteit houdt in dat ieder zijn eerlijke en verwachte bijdrage levert. Wanneer we merken dat de overheid minder btw-inkomsten ontvangt dan zou moeten, dan wordt deze fundamentele eerlijke verdeling ondergraven. De stap richting verplichte digitale facturatie zal niet enkel die btw-kloof verkleinen en voor meer rechtvaardigheid zorgen, maar ook een belangrijke administratieve vereenvoudiging betekenen voor onze ondernemingen”, zegt Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van Fraudebestrijding en de Nationale Loterij.

De federale regering heeft het verkleinen van de btw-kloof opgenomen in het regeerakkoord. “Er zullen maatregelen worden genomen om de btw-kloof (…) te verkleinen tot het niveau van onze buurlanden”, staat er te lezen.

Peppol-netwerk

Digitale facturatie is al verplicht voor facturen aan de overheid, maar minister Van Peteghem zorgt ervoor dat gestructureerde elektronische facturen vanaf 1 januari 2026 ook de norm worden in transacties tussen belastingplichtige ondernemingen. Ook voor deze stap heeft de overheid gekozen voor het Europese Peppol-netwerk. Door zich één keer aan te sluiten, verbindt een onderneming zich automatisch met alle andere deelnemers van het netwerk. Heel wat andere lidstaten gebruiken dit netwerk ook al. Belastingplichtigen krijgen de flexibiliteit om in onderling akkoord voor een ander systeem te kiezen, op voorwaarde dat dit ook beantwoordt aan de Europese normen inzake semantiek en syntaxis.

Samen met de FOD Financiën zet de minister tijdens de ruime overgangsperiode in op een brede informatiecampagne voor alle stakeholders.