Privacyverklaring

Gen-AI: kansen voor fusies en overnames

24 mei 2024
Tekst
Peter Ooms

Generatieve AI, ook bekend als gen-AI, wordt steeds belangrijker op het gebied van fusies en overnames (M&A). Dat schrijft McKinsey in een nieuw rapport. Bedrijven erkennen het potentieel van gen-AI om hun M&A-capaciteiten te verbeteren. Dit verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van het M&A-proces. Er zijn vier hoofdcategorieën van mogelijke toepassingen voor gen-AI in fusies en overnames:

1. Snellere en betere identificatie van potentiële doelwitten

Wat betreft het vinden van potentiële overnamedoelen kan gen-AI bedrijven helpen bij het navigeren door de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens. Het kan ook helpen bij het identificeren van de meest geschikte overnamedoelen. Door gen-AI-tools te gebruiken, kunnen bedrijven verder gaan dan hun kernactiviteiten en aangrenzende sectoren verkennen. Ze kunnen ook potentiële step-outs verkennen.

2. Versnellen van het due diligence- en onderhandelingsproces

Gen-AI kan ook het onderzoeks- en onderhandelingsproces versnellen. Dit gebeurt door belangrijke documenten samen te vatten, risico's te identificeren en nauwkeurige output te genereren. Voorbeelden hiervan zijn eerste concepten van dealaankondigingen en regeldossiers. Deze gebruikerscases besparen een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen. Dit is vooral nuttig voor juridische taken bij dealonderhandelingen. Dit is vooral nuttig voor juridische taken bij dealonderhandelingen.

3. De integratie of separatie versnellen

Bij het uitvoeren van de integratie of scheiding van overgenomen bedrijven kan gen-AI verschillende taken automatiseren en versnellen. Een gen-AI-coach, getraind op de beste methoden voor fusies en overnames en op het specifieke draaiboek van de organisatie, geeft snelle en slimme antwoorden. Dit is nuttig voor leiders en teamleden van integratie- en separatieprocessen. Andere toepassingen zijn aanbevelingen voor waardecreatie na de eerste dag, geautomatiseerde samenvattingen en vergelijkingen van intern beleid. Ook de automatisering van activiteiten op het gebied van verandermanagement is mogelijk.

4. Het versterken van interne M&A-capaciteiten

Bovendien versterkt gen-AI de interne M&A-capaciteiten van een bedrijf door eigen gegevens van eerdere deals te gebruiken om prestatiepatronen te beoordelen en onbenutte kansen te identificeren. Gen-AI genereert inzichten over de impact van overnames op het bedrijf. Het werkt ook het draaiboek van het bedrijf bij met geleerde lessen. Gen-AI biedt ook gepersonaliseerde trainingsprogramma's voor leden van het integratieteam. Deze programma's zijn gebaseerd op hun specifieke functie en het type en de timing van de overname.

Bron: Gen Ai: Opportunities in M&A