Privacyverklaring

“Datapunten over duurzaamheid vastleggen in de ERP”

27 oktober 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Alexander Rahusen (foto Exact)

De rapportering over duurzaamheid integreren in het financieel jaarverslag is voor alle bedrijven een grote uitdaging. Hoe pakt een aanbieder van boekhoudsoftware dat zelf aan? Een vraag voor Alexander Rahusen, cfo van Exact.

“Als bedrijf uit de softwarebranche kampen wij met dezelfde problematiek als onze concullega’s. Het kost veel inspanningen om onze CO2-uitstoot te reduceren. We moeten onze datacentra aanpassen, onze mobiliteit veranderen door bijvoorbeeld minder te vliegen, enzovoort. Een specifieke thematiek voor de software-industrie in Nederland (en Europa) is het gebrek aan diversiteit. Er werken veel meer mannen dan vrouwen. Daar moeten we ook iets aan doen. Dit fenomeen is sterk verbonden aan een regio en een cultuur. In Kuala Lumpur bijvoorbeeld werken er meer vrouwen in de ontwikkeling van software. Een andere thema is databeveiliging. Wij beheren heel wat klantengegevens. Op dat vlak zijn we het aan onszelf verplicht om het voortouw te nemen. Ten slotte besteden we aandacht aan verantwoord ondernemen en een betere analyse van de prestaties van klanten en leveranciers op het vlak van duurzaamheid”, zegt Alexander Rahusen.

Overleg met de sectoren

De cfo gaat ervan uit dat de belangrijke duurzaamheidsaspecten van Exact parallel lopen met die van de sector. “Voor de ontwikkeling van de software gebruiken we dat principe. We hebben nauw overleg met de brancheverenigingen om te vernemen wat voor hen de belangrijkste pijnpunten inzake duurzaamheid zijn. Die zijn anders voor een transporteur dan voor een boekhoudkantoor. Maar er is één zaak gemeenschappelijk: de Europese CSRD-wetgeving vertrekt van het principe van de dubbele materialiteit. Dat wil zeggen dat bedrijven moeten rapporteren over hoe de omgeving een impact heeft op de eigen organisatie (outside in), maar ook over wat de impact is van het bedrijf op het klimaat, de omgeving, de buren, enzovoort (inside out).”

“Met Exact zijn we volop bezig met de aanpassing van onze producten om bedrijven toe laten te rapporteren over hun gegevens op het vlak van duurzaamheid. Daarvoor hebben we al een ruime bevraging opgezet bij alle stakeholders: klanten, analisten, rating agents, leveranciers, financiers, aandeelhouders, enzovoort”, zegt Alexander Rahusen.

Verschillende bedrijfsgrootte

De aanpak van Exact verschilt in functie van de grootte van het bedrijf. De grote ondernemingen moeten algauw een geïntegreerd jaarrapport maken. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om in 2025 op die manier te rapporteren over hun activiteiten van 2024. Daarbij dienen ze ook de evolutie ten opzichte van 2023 aan te tonen. Die organisaties zijn hier nu volop mee bezig. “Wij ontwikkelen momenteel oplossingen om de benodigde datapunten zoveel mogelijk vast te leggen in de Exact-ERP-systemen om zo de duurzaamheidsrapportering te integreren”, zegt Alexander Rahusen.

Ook voor hele kleine bedrijven

De kleinere organisaties hebben nog heel wat tijd. Voor hen komt de verplichte duurzaamheidsrapportering er pas over enkele jaren. “Toch zullen zelfs de hele kleine bedrijven er indirect mee te maken krijgen: hun klanten zullen vragen naar rapporten over hun eigen sustainability. Met Exact gaan we ervan uit dat de opgevraagde gegevens heel erg verschillen van sector tot sector. De verplichte basis zal wel klimaatimpact (ESRS-E1) zijn. We onderzoeken nu of het mogelijk is om dit laagdrempelig in de software aan te bieden. Voor sectorspecifieke rapportering mikken we op samenwerking met verschillende aanbieders uit de Exact Online-appstore.”