Privacyverklaring

Externe klantenfraude komt vaak voor bij bedrijven

29 mei 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Jens Verboven

In een poll tijdens het webinar van Graydoncreditsafe gaf zelfs 53 procent van de deelnemers aan al met fraude te zijn geconfronteerd. Bedrijven moeten dus voorzorgsmaatregelen nemen om dat te voorkomen.

Jens Verboven, head of fraud van Graydoncreditsafe Belgium, gaf aan dat onderzoekers een toename van 48 procent in het aantal fraudepogingen hadden vastgesteld. Van die slachtoffers hadden elf procent zelfs meer dan twintig fraudepogingen gedetecteerd. Dat heeft er ook mee te maken dat bedrijven hun processen steeds meer digitaliseren en automatiseren, waardoor ze kwetsbaarder worden voor bedrieglijke activiteiten. Daarnaast is het een feit dat fraudeurs steeds meer samenwerken in internationale netwerken. Dat laatste maakt het moeilijk om de frauduleuze bedrijven op te sporen en te identificeren.

Graydoncreditsafe stelde vast in een onderzoek voor de Belgische banken dat in zestien procent van de faillissementen in België er patronen van bedrieglijk gedrag te zien zijn in de loop van de twaalf maanden vóór de faling. Op een totaal van tienduizend faillissementen per jaar is dat een aanzienlijk aantal.

Valse informatie

Graydoncreditsafe heeft intussen een risicomodel ontworpen om frauduleuze ondernemingen te detecteren. De kern daarbij is dat fraudeurs steeds valse informatie gebruiken om bedrog te plegen. Vaak is het intentioneel en crimineel in opzet waarbij het bedrijf meteen failliet gaat nadat de fraude is gepleegd. Maar soms gaat het ook om fraude bij bedrijven die al lang klant zijn en die door omstandigheden liquiditeitsproblemen kennen. Bij die laatste is het niet de bedoeling om de fraudeurs buiten te houden, maar veeleer het gedrag van klanten te monitoren en bij te sturen.

Het risicomodel bevat een vijftigtal parameters die elk afzonderlijk kunnen wijzen op mogelijke bedrieglijke bedoelingen. Maar het is door de combinatie van meerdere aanwijzingen dat de score voor het frauderisico snel verhoogt.

Vijftig parameters

Die parameters gaan over de locatie van het bedrijf, de samenstelling van de tijdlijn, de activiteiten, de financiële informatie en de personen in het management of het bestuur. Jens Verboven: “Zo stellen we vast dat er soms wel tweehonderd bedrijven hun adres hebben in een gewoon woonhuis. Dat is op zich al verdacht. Ook typisch is dat een fraudeur vaak zes maanden voor de fraudepoging een bestaand bedrijf heeft overgenomen. Daarnaast vinden we het verdacht wanneer een viswinkel ook belastingadvies geeft bijvoorbeeld. En we kijken in het bijzonder naar bedrijven met extreme financiële ratio’s. Ten slotte kun je er niet omheen dat de verdachte bedrijven gebruikt worden door personen om het bedrog te plegen. We zijn dus heel attent om het netwerk van individuen die eerder al fraude hebben gepleegd.”

Graydoncreditsafe hanteert hiervoor de gegevens in zijn databank voor handelsinformatie en de meldingen van de klanten over voorvallen van fraude. Die data worden geanonimiseerd en in volledig vertrouwelijk verwerkt. Graydoncreditsafe heeft zo al 855 fraudegevallen kunnen gebruiken in het opmaken en verfijnen van zijn risicomodel.