Privacyverklaring

Effect van index op loon gaat verder dan de loutere verhoging

26 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Andrea Piacquadio via Pexels

Het basissalaris van Belgische bedienden is dit jaar, inclusief de index, met gemiddeld elf procent gestegen. De groei van het loon is de hoogste in meer dan twintig jaar. Dat ligt uiteraard vooral aan de indexaties. Die grote kost liet weinig ruimte voor extra salarisverhoging. Daardoor kregen minder mensen een loonopslag dan vorig jaar.

46 procent van de populatie kreeg een opslag van minder dan 1 procent of helemaal niets, zo berekende hr-adviesbedrijf Hudson voor zijn 30e Generieke Salarisstudie. Het analyseerde 232.032 salarispakketten van bedienden afkomstig uit 807 organisaties.

Delen in de winst

Opvallend: wie extra loon kreeg, ontving doorgaans wel een hoger percentage. Het aantal mensen dat een loonsverhoging kreeg van vier procent of meer, steeg van 20 procent naar 33 procent.

Het afgelopen jaar bleef het aandeel variabel loon in het loonpakket ongeveer gelijk. In de laatste vijf jaar daalde het toekennen van een individuele bonus met tien procent.

Op het gebied van variabel loon blijven werkgevers zoeken naar fiscaalvriendelijke alternatieven, zoals de winstpremie en cao90-bonus. Deze vormen van variabel loon passen ook in de trend naar collectieve verloningsmechanismen die werknemers laten delen in de resultaten van de organisatie.

Thuiswerk

Uit de cijfers van Statbel blijkt dat 34 procent van de Belgen in 2022 ‘soms’ tot ‘regelmatig’ thuiswerkt. 

Uit de bevraging blijkt dat negen op de tien organisaties de mogelijkheid tot thuiswerk bieden aan hun bedienden. De mate waarin verschilt van organisatie tot organisatie.

Daarbij zien we een terugval van organisaties die vier of meer dagen per week thuiswerk mogelijk maken. Werkgevers hechten belang aan voldoende aanwezigheid op kantoor voor de verbinding met het team.

Ze doen ook steeds meer inspanningen om de kantooromgeving te vernieuwen, groener of aangenamer te maken. Het meest voorkomende thuiswerkstelsel blijft twee dagen per week.

Thuisvergoeding naar een mediaan van 45 euro/maand

Het aantal organisaties dat het loon aanvult met een thuiswerkvergoeding, stijgt sterk. Ondertussen geven 76 procent van de werkgevers die thuiswerkvergoeding. In 2021 betaalde 67 procent een thuiswerkvergoeding. Precorona was dit bijna onbestaande als een apart element. Toen maakte dit bij de meeste bedrijven deel uit van de algemene 'netto forfaitaire onkostenvergoeding'. Sinds corona zien we het steeds vaker.

Het mediaanbedrag op de markt hiervoor bedraagt 45 euro per maand. Bedrijven blijven inspanningen doen om het thuiswerk voor de medewerker te faciliteren door materiaal ter beschikking te stellen. Het aanbieden van een tweede scherm gebeurt al bij 46 procent van de deelnemende organisaties (+12 pp.), voor een ergonomische stoel is dat bij 14 procent van de bedrijven (+6 pp.).

Flexibel loon stabiliseert

Flexibel verlonen blijft belangrijk om het loonpakket personaliseerbaar te maken en zo optimaal aan de vragen van de medewerkers te voldoen. Het aantal organisaties dat dit aanbiedt, is al een tijdje stabiel op zowat een derde van de werkgevers. De populairste keuzemogelijkheid is nog altijd de leasefiets (84%), gevolgd door multimedia (tablet, laptop 65%) en pensioensparen (57%).

7 op de 10 organisaties wil volledig elektrisch wagenpark

Wat betreft mobiliteit blijft de bedrijfswagen koning in België. Slechts 6 procent van de organisaties uit het onderzoek heeft de intentie om de vloot te verkleinen. Door de fiscale druk op bedrijfswagens met verbrandingsmotor zijn er wel ambities om de vloot te vergroenen: zeven op de tien organisaties wil in de toekomst overstappen naar een volledig elektrisch wagenpark, in 2021 was dit maar de helft van de organisaties. Er is wel nog veel werk voor de boeg in de transitie naar een elektrische vloot. De meeste bedrijven geven aan dat op dit moment maar tussen de 20 tot 40 procent van de wagens al volledig elektrisch of hybride is.

Het concept loon verbreedt

“De indexatie heeft alles op scherp gezet en doet bedrijven zoeken naar alternatieve systemen om hun medewerkers te belonen: van minder frequente, maar significantere opslagen over variabele beloningsplannen tot, en vooral, non-financial benefits. Anno 2023 wordt daar de war for talent gewonnen of verloren. Denk maar aan het aantal thuiswerkdagen en de omkadering ervan, andere vormen van mobiliteit en kantoorruimte aangepast aan de nieuwe noden van werknemers. Het niet-financiële omvat ook alles rond mentaal welzijn en gezondheid, erkenning en loopbaanontwikkeling. Al die zaken beschouwen we nu als een brede vorm van loon. Ze wegen vandaag veel zwaarder door in de weegschaal”, besluit Bert De Greve, partner Talent Management bij Hudson.

Lees ook Loonbudget 2024 gemiddeld 4,9% hoger door schaarste en inflatie