Privacyverklaring

“Zorgen voor financiering op het moment dat we het nodig hebben”

20 september 2023
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Midden: Nathasja Van Bael (foto: Jan Locus)

Fiberklaar werd twee jaar geleden opgericht als joint venture van Proximus en investeringsfonds EQT om de glasvezelinfrastructuur in Vlaanderen aan te leggen. Nathasja Van Bael kwam aan boord toen de start-up vier medewerkers telde. Intussen zijn er al meer dan honderd medewerkers aan de slag. Hoe leidt de cfo haar team? Hoe zorgt ze voor betrokkenheid?

De financiële afdeling – waartoe ook aankoop behoort – telt straks twaalf medewerkers en bestaat uit drie teams. Binnen finance zijn er twee teams. Een eerste is business controlling. “We denken mee met de business”, legt Nathasja Van Bael uit. “Het gaat over grote investeringsprojecten, gefinancierd door aandeelhouders en banken. Daar hoort veel opvolging bij.” Het tweede team is financial controlling. Dat zorgt voor de maandelijkse rapportering aan aandeelhouders, banken, raad van bestuur en managementteam. Ook ESG-rapportering behoort nu tot de taken. Accounting is bijna volledig uitbesteed.

"Het transactionele doen we niet zelf, om twee redenen. Ten eerste zijn accountants moeilijk te vinden en ten tweede zal de workload de uitrol van de glasvezel volgen. Nu schalen we op, maar daarna zullen we afbouwen. Zo ben ik flexibel in mankracht.” De cfo merkte wel dat honderd procent uitbesteden niet de efficiëntste manier van werken is. “Recent is een accountant aan boord gekomen. Het efficiënter maken van die processen is niet zo gemakkelijk met een derde partij.”

1. Wat zijn uw prioriteiten als cfo?

Nathasja Van Bael: “Een van de prioriteiten is het maximaal ondersteunen van de uitrol, met andere woorden zorgen dat er financiering is op het moment dat we het nodig hebben. Sinds de opstart van Fiberklaar worden ook wij geconfronteerd met een exceptionele inflatie en rentestijgingen. Geld is niet meer gratis. Dit betekent dat we initiële businessplannen moeten bijstellen en aanpassen aan deze realiteit.”

2. Hoe verloopt de samenwerking met de andere afdelingen?

Nathasja Van Bael: “Als start-up zitten we samen in een groeiproject. Je kunt dus niet anders dan samenwerken. Ik ben ook niet de cfo die in een hoekje zit en alleen maar rapporteert. Ik probeer mee te sturen. Dat betekent dat je diep in de operationele afdelingen moet zitten. De meeste interactie gebeurt met het departement van de bouw, maar evengoed met alle andere afdelingen, waaronder legal, hr, de commerciële en de operationele afdeling.”

3. Hoe houdt u de betrokkenheid van het financiële team hoog?

Nathasja Van Bael: “Het engagement van de medewerkers ligt mij nauw aan het hart. Het is niet gemakkelijk tegenwoordig. Ik hoor van mijn controllers dat ze elke week gebeld worden door headhunters. De medewerkers appreciëren onze meeting op maandagmorgen met het hele team. Tijdens die weekstart overloop ik alle beslissingen die de week voordien genomen zijn in de raad van bestuur of het directiecomité. Daarna gaan we door de prioriteiten van de week: wat moet opgeleverd worden, waar is iedereen mee bezig, mijzelf incluis.

Ik vind het fijn om daarover direct terugkoppeling te krijgen, niet om te controleren, maar om te zien of ik zaken kan toevoegen om efficiënter te werken. Naast het werk is er tijd voor teambuilding. Eind augustus trokken we er nog eens op uit. De focus lag op het geven van feedback: hoe aan iemand zeggen wat je denkt zonder die persoon persoonlijk te raken? Daarna was er een BBQ bij mij thuis.”

4. Hoe ziet u de financiële afdeling in de toekomst evolueren?

Nathasja Van Bael: “Er is de voorbije jaren al veel veranderd. Als je even in de tijd teruggaat, dan sta je versteld van de evolutie. Waar het kan, integreren we al AI-tools, maar het automatiseren verloopt nog niet zo snel als ik zou verwachten. Dat komt waarschijnlijk omdat de meeste AI-tools nog niet zo gebruiksvriendelijk zijn.

Ik hoop dat de Excels op termijn verdwijnen en medewerkers zich echt kunnen bezighouden met wat erin staat, maar daar droom ik al een tijdje van. Het blijft nog altijd veel rapporteren. Ik vind het belangrijk om onze ogen en oren open te houden om te kijken wat er gebeurt en mee te zijn op die trein. Daarom heb ik aan iedereen het objectief gegeven om één initiatief te nemen waardoor we iets innovatiefs realiseren.”