Privacyverklaring

Claudia Goldin wint Nobelprijs Economie voor studie over genderverschillen op de werkvloer

11 oktober 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Claudia Goldin (foto Harvard)

Harvard-economiste Claudia Goldin heeft heel wat historisch werk verricht. Ze toont aan dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen het loon van mannen en vrouwen. De differentiatie treedt op wanneer het eerste kind wordt geboren.

De bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen.

“Vrouwen zijn wereldwijd sterk ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en als ze werken, verdienen ze minder dan mannen. Claudia Goldin heeft de archieven doorgespit en meer dan tweehonderd jaar aan gegevens uit de VS verzameld. Hierdoor kon ze laten zien hoe en waarom sekseverschillen inzake verdiensten en arbeidsparticipatie in de loop der tijd zijn veranderd”, schrijft het Nobelprijscomité.

Geen opwaartse trend

Claudia Goldin toont aan dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt geen opwaartse trend vertoont over deze hele periode, maar een U-curve vormt.

De participatie van getrouwde vrouwen daalde met de overgang van een agrarische naar een industriële samenleving in het begin van de negentiende eeuw. Daarna begon die te stijgen, met de groei van de dienstensector in het begin van de twintigste eeuw. Claudia Goldin verklaart dit patroon als het resultaat van structurele veranderingen en veranderende sociale normen met betrekking tot de verantwoordelijkheden van vrouwen voor het huishouden en het gezin.

Hier vindt u een presentatie van Claudia Goldin over haar historisch onderzoek.