Privacyverklaring

Managers verwachten meer groei dan hun medewerkers

28 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
FOTO DOOR TIMA MIROSHNICHENKO - PEXELS

Ondanks economische onzekerheid blijft talent aantrekken een topprioriteit voor bedrijven. Opvallend: ze bieden daarbij meer vaste contracten aan.

Dit blijkt uit een recent onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsagentschap, Robert Half, waarin 38% van de ondervraagde Belgische managers aangeeft plannen te hebben om in 2024 nieuw personeel met een vast contract aan te nemen.

Meer vaste contracten

Ondanks de hoge salarisindexering en economische onzekerheden, blijven werkgevers optimistisch. 38% van de ondervraagde Belgische managers is van plan om in 2024 talent met een vast contract aan te nemen. Dat is een significante stijging vergeleken met slechts 18% die dezelfde intenties had in 2021. Bijna de helft (49%) plant het huidige vaste personeelsbestand te behouden, terwijl slechts 4% overweegt te knippen in het vaste personeelsbestand.

Minder tijdelijken en freelancers

Qua sectoren ligt de intentie om aan te werven hoger in de financiële en boekhoudkundige sector. 47% van de managers is van plan om in het komende jaar nieuw personeel aan te trekken. Dit staat in contrast met 38% in de administratieve sector en 30% in de IT-sector.

De focus ligt op vast personeel. “Het aandeel freelancers en tijdelijke medewerkers binnen bedrijven lijkt af te nemen. Slechts 21% van de bedrijven is van plan tijdelijke contracten aan te bieden en 20% overweegt een beroep op freelancers te doen. Toch merken we dat bedrijven vaak nog terugvallen op tijdelijke oplossingen als het vinden van vast personeel te veel tijd in beslag neemt. Of indien bedrijven bepaalde expertise niet zelf in huis hebben, doen ze een beroep op interim-managers”, zegt Jeroen Diels, regional managing director bij Robert Half.

Optimisme over de toekomst

Een van de drijvende factoren achter de intentie van werkgevers om hun permanente medewerkers uit te breiden, is het vertrouwen in het eigen bedrijf en de verwachte groeimogelijkheden. Sterker nog, een aanzienlijke meerderheid, namelijk twee derde (66%) van de werkgevers, is optimistisch over de toekomst van hun bedrijf.

Dit percentage is hoger dan bij de werknemers, waarvan 56% vertrouwen heeft in de toekomst van hun organisatie.

Zowel werkgevers als werknemers zien het economisch klimaat als eerste indicator. Factoren als de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge salarisindexering kunnen allemaal invloed hebben op het vertrouwen in de toekomst van een onderneming.

Werkgevers zien hun vertrouwen in groeiperspectieven vooral bevestigd door de toename van zakelijke kansen. Hun werknemers hebben eerder een groter vertrouwen in de snelheid van digitalisering als een cruciale groeifactor.

“Zowel werknemers als werkgevers beschouwen digitalisering meestal als een kans voor ondernemingen om werkzaamheden en specifieke processen efficiënter en soepeler te maken. Hoe sneller die digitalisering gebeurt, hoe sterker het vertrouwen van werknemers in de groei van hun onderneming. Voorwaarde is dat ze goed begeleid worden tijdens deze overgang”, aldus Jeroen Diels.

2024: talent vinden en houden

De kostenoptimalisatie was voor veel bedrijven in 2023 het meest prominente thema. Dat had veel te maken met de hoge salarisindexering in januari 2023.

In het komende jaar is de belangrijkste uitdaging ongetwijfeld het aantrekken en behouden van gekwalificeerd talent. De war for talent woedt onverminderd en dwingt bedrijven om steeds meer inspanningen te leveren voor toppers.

Salaris is slechts één aspect van een arbeidsrelatie. Andere factoren zoals opleidingsmogelijkheden en carrièrevooruitzichten zijn net zo belangrijk. Daarom is het essentieel dat recruiters niet alleen op de hoogte zijn van actuele salarisgegevens, maar ook van de bredere trends in extralegale voordelen”, besluit Jeroen Diels.