Federal Reserve: de lange weg naar normalisering

4 november 2021
Federal Reserve: de lange weg naar normalisering

De Federal Reserve heeft aanvaard dat de economie genoeg vooruitgang heeft geboekt. Ze wil het tempo van de aankopen in het kader van de kwantitatieve versoepeling (quantitative easing of QE) vertragen.

Het beleid blijft volgens ING zeer stimulerend. De balans van de Fed zal volgend jaar naar verwachting 9000 miljard dollar bereiken. De economie trekt weer aan en de inflatie evolueert naar 6% . Dat betekent dat de druk op de Fed om QE voortijdig te beëindigen en de rente te verhogen, ongetwijfeld zal toenemen.

Taper is on

De Federal Reserve heeft formeel erkend dat de economie goed op weg is naar herstel en heeft de "taper" aangekondigd. De maandelijkse aankopen van activa zullen later deze maand afnemen van 120 miljard dollar tot 105 miljard dollar. Daarna vermindert de Fed de aankopen elke maand met 15 miljard dollar tot het programma in mei ophoudt te bestaan. De samenstelling is een vermindering van 10 miljard dollar per maand in de aankoop van schatkistpapier en 5 miljard dollar per maand in door hypotheek gedekte waardepapieren.

Er is een zekere flexibiliteit. De Fed is "bereid het tempo van de aankopen aan te passen indien wijzigingen in de economische vooruitzichten daartoe aanleiding geven".

Niettemin ziet ING het monetaire beleid als ultrasoepel. In haar ogen is dit geenszins een verkrapping van het beleid. De balans van de Fed is door de pandemie gegroeid van het equivalent van 18% van het bbp tot een verbazingwekkende 36% van het bbp van de VS.

Renterisico's steeds meer opwaarts

Gezien de eigen groei- en inflatieprognoses acht ING de kans groot dat QE eerder wordt stopgezet dan vandaag wordt geschetst, mogelijk in het eerste kwartaal van 2022. De bank denkt niet dat de renteverhogingen nog ver weg zullen zijn: in de tweede helft van 2022 worden twee renteverhogingen verwacht, een in september en een in december. Aangezien de inflatiedruk duidelijk toeneemt, lijkt het ons waarschijnlijker dat de Fed haar standpunt zal bijstellen en de rente drie keer zal verhogen, dan dat zij de rente in 2022 geleidelijk aan één keer of zelfs helemaal niet zal verhogen, zoals de economen doorgaans voorspellen.