Consumentenvertrouwen eurozone daalt licht (ING)

22 oktober 2021
Consumentenvertrouwen eurozone daalt licht (ING)

Het consumentenvertrouwen is de laatste maanden aan het zigzaggen, zij het op historisch hoge niveaus. De daling in oktober kan te maken hebben gehad met enige bezorgdheid over hogere inflatie volgens ING.

Toch blijven de vooruitzichten voor de consumptie van huishoudens in het vierde kwartaal over het algemeen redelijk.

In oktober daalde het consumentenvertrouwen van -4 naar -4,8. Voor ING duidt dit erop dat de consument in de eurozone vooralsnog relatief comfortabel blijft. De stijging van de gasprijzen op de markt heeft blijkbaar nog niet al te veel effect gehad. Zelfs nu de inflatie al 3,4% bedraagt, lijken de hogere prijzen de consumenten er nog niet van te weerhouden geld uit te geven. Dit is een sterke aanwijzing dat de consumenten zich voorlopig in een relatief sterke positie bevinden.

Spaargeld als buffer

Hogere spaargelden hebben gemiddeld voor een buffer onder de huishoudens gezorgd en de werkloosheid blijft in een behoorlijk tempo afnemen. De al oplopende inflatie en de hogere gasrekeningen die eraan komen, zorgen wel voor enig ongemak, maar nog niet genoeg om het consumentenvertrouwen al te zeer te doen ontsporen. “Let wel, wij verwachten wel enig verdringingseffect van andere consumptietypen, vooral voor de lagere inkomens, maar de hersteleffecten zullen waarschijnlijk sterk genoeg zijn om het herstel daardoor niet te laten ontsporen. Verwacht wordt dat de consumptiegroei in het vierde kwartaal zal aanhouden als drijvende kracht achter de bbp-groei, zij het in een zwakker tempo dan in het derde kwartaal,” schrijft Bert Colijn, senior economist Eurozone van ING.