De werkloosheid in de eurozone neemt snel af nu economieën weer opengaan

2 september 2021
De werkloosheid in de eurozone neemt snel af nu economieën weer opengaan

De werkloosheid daalde in juli met 0,2 procentpunt tot 7,6%, een voortzetting van een snelle daling sinds de heropening van de economieën na de tweede golf.

Dit draagt ​​bij aan de inflatiedruk op middellange termijn, wat ongetwijfeld zal leiden tot verdere agressieve bezorgdheid over het ECB-beleid tijdens de vergadering van volgende week

De werkloosheid in de eurozone daalde in juli tot 7,6%. Dit is lager dan 8,2% in april, aangezien het maandelijkse tempo van verlaging sindsdien 0,2 procentpunt per maand is geweest. Die snelle daling van de werkloosheid is het gevolg van een snelle terugkeer van de vraag naar arbeidskrachten van bedrijven naarmate de economieën weer opengaan. Hierdoor blijft de werkloosheid in de eurozone slechts 0,5 procentpunt boven het laagterecord van maart 2021.

Krapte op de arbeidsmarkt

Nu steeds meer bedrijven arbeidstekorten als problematisch voor hun productie rapporteren, zou een logische conclusie zijn dat de krapte op de arbeidsmarkt veel sneller is teruggekeerd dan verwacht. Op korte termijn is dit waarschijnlijk juist, maar voor de middellange termijn is dit minder zeker. Door een verkeerde allocatie van arbeid bij de economische heropening nemen de tekorten toe – ook in de VS – maar de vraag is hoe lang dit gaat duren. Bovendien wordt de werkloosheid nog steeds kunstmatig laag gehouden door verlofregelingen die in de meeste economieën van de eurozone nog moeten eindigen. Die dekken een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid af.

Bewijs van een prijs-loonspiraal moet nog worden gezien

Er komt een interessante periode aan. Landen beëindigen stilaan die verlofregelingen en we zullen snel ontdekken of dit zal leiden tot uitgestelde herstructureringen en ontslagen. Als dat niet het geval is, kan de krapte op de arbeidsmarkt meer structureel blijken te zijn, wat op zijn beurt de loongroei zou opdrijven. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een meer structureel hoge inflatie. Gezien de snelle dalingen van de werkloosheid de laatste tijd, verwachten we dat een eventuele stijging van de werkloosheid na het einde van de verlofregelingen gematigd zal zijn, behoudens grote economische tegenslagen natuurlijk.

Voorlopig blijft de loongroei echter onder het niveau van 2019, dus het bewijs van een prijs-loonspiraal moet nog worden gezien. Het komende halfjaar zal daarbij cruciaal zijn. Toch zal de snelle daling van de werkloosheid de laatste tijd ongetwijfeld bijdragen aan de agressieve bezorgdheid over het beleid van de Europese Centrale Bank volgende week.

Bron: ING

Foto: Shutterstock