Privacyverklaring

Vrouwen in topfuncties: de positieve tendens stagneert

8 maart 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Vandaag nemen vrouwen wereldwijd een op de drie topfuncties in. Dat is maar een halve procent meer dan vorig jaar. In de EU blijft de teller al sinds vorig jaar hangen op 33 procent. Het aandeel van hr- en financieel directeurs steeg wat sneller.

Dat concludeert advieskantoor Grant Thornton Belgium uit zijn rapport ‘Women in Business’. Uit deze wereldwijde bevraging in 28 landen blijkt dat het aantal vrouwen in topfuncties stagneert. Het stond in 2021 op 31 procent, in 2022 op 32 procent en in 2023 op 32,5 procent.

Voor de Europese Unie is het aandeel 33 procent, net als in 2022, een lichte daling ten opzichte van de 34 procent uit 2021.

Aan dit tempo zal in 2025 maar 34 procent van de hogere leidinggevende posities door vrouwen worden bekleed en in 2030 maar 36,5 procent.

91 procent van alle middelgrote bedrijven wereldwijd heeft minstens één vrouw in senior management, tegenover 90 procent vorig jaar en 67 procent in 2017. Dit houdt logischerwijs in dat nog 9 procent van de middelgrote bedrijven wereldwijd geen enkele vrouw heeft in een toppositie. In de Europese Unie heeft 89 procent van alle middelgrote bedrijven minstens één vrouw in het senior management.

Aandeel hr- en financieel directeurs stijgt sterker

De vrouwelijke aanwezigheid blijft het sterkst in operationele managementfuncties, zo toont het onderzoek van Grant Thornton. Over de hele wereld beschouwd, steeg het aantal bevraagde bedrijven met een vrouwelijke ceo naar 31 procent (komende van 24 procent een jaar eerder).

Het aantal vrouwelijke hr-directeurs steeg sterk, van 39 procent vorig jaar naar 44 procent.

41 procent van de bevraagde bedrijven heeft een vrouwelijke cfo (tegenover 37 procent vorig jaar).

Regionale verschillen

Er zijn uiteraard regionale verschillen. De grootste contrasten zitten op het Aziatische continent, waar landen als de Filippijnen, Singapore (elk 49 procent) en Maleisië (40 procent) het hoogst scoren op vlak van vrouwen in het senior management.

Zuid-Korea en Japan doen het een pak minder goed: respectievelijk 23 en 16 procent. Dichter bij huis scoren Ierland (40 procent), Turkije en Griekenland (37 procent) en Frankrijk (35 procent) hoger. Lager vinden we Zweden (31 procent) en Duitsland (30 procent), die net onder het Europese gemiddelde zitten.

Ria Verheyen, managing partner bij Grant Thornton Belgium, geeft duiding: “Toen we in 2021 de drempel van 30 procent overschreden, werd dat gezien als een omslagpunt voor vrouwen in topfuncties. In combinatie met de flexibele werkregimes die de covidcrisis ‘opdrong’, zouden beide factoren leiden tot een versnelde groei en meer genderevenwichtige werkplekken. Dat oorspronkelijke enthousiasme lijkt nu wel enigszins getemperd. Het is duidelijk dat we nu nog meer vastberadenheid moeten tonen en de voordelen van diversiteit verder ten volle moeten benutten.”

Nog werk aan flexibel werk

Uit het onderzoek van Grant Thornton is gebleken dat flexibele, hybride en thuiswerkmodellen het hoogste niveau van vrouwen in hogere leidinggevende functies hebben.

In middelgrote bedrijven die een hybride manier van werken hebben aangenomen, is 34 procent van de senior leiders vrouw. In bedrijven die volledig flexibel zijn en waar het personeel kiest hoe ze werken, is dit 36 procent.

In middelgrote bedrijven die overwegend of alleen maar op kantoor werken daarentegen is maar 29 procent van het senior management een vrouw.

“In bedrijven die hybride of flexibele manieren van werken nog altijd niet omarmen, worden vrouwen gedwongen deeltijds werk te overwegen. Dat kan hun loopbaanontwikkeling belemmeren”, voegt Ria Verheyen nog toe. “Bedrijven met beperkte flexibele werkmethoden zijn daardoor over het algemeen minder aantrekkelijke werkplekken voor vrouwen.”

Verschillende manieren van denken

“Diversiteit in de brede zin, niet alleen wat gender betreft, is in alle opzichten gunstig voor bedrijven. Het moedigt verschillende manieren van denken aan, geeft betere resultaten en beslissingen en creëert nieuwe groeikansen. In deze voortdurend veranderende maatschappij kan een breed scala aan perspectieven helpen om je succesvol door deze veranderingen te loodsen”, zo argumenteert Ria Verheyen. “Ook als je een aantrekkelijke werkgever wil zijn die goed met talent omspringt, is diversiteit van cruciaal belang.”