Privacyverklaring

QbD: “Kritisch tegenover ambitieuze acquisities”

12 mei 2023
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Cfo Tom Lokermans (midden) en zijn financiële team bij QbD (beeld: Koen Fasseur)

QbD, opgericht in 2011, is een consultingbedrijf dat bedrijven die actief zijn in life sciences helpt van idee tot patiënt. “Wanneer een organisatie een molecule of therapie wil ontwikkelen, helpen we dit op de markt te brengen. Voor complexe projecten proberen we een onestopshop te zijn”, zegt cfo Tom Lokermans.

Het hoofdkantoor van QbD is gevestigd in Wilrijk. Het bedrijf werkt wereldwijd met vijfhonderd medewerkers in zeven landen, waaronder België, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Mexico en Colombia. Het financiële team houdt zich bezig met controlling, accountancy en invoicing en telt dertien medewerkers.

1. Wat zijn uw prioriteiten als cfo?

Tom Lokermans: “QbD is een snelgroeiende groep. Ieder jaar realiseren we twee tot drie acquisities. Het organogram van onze entiteiten is een behoorlijke kerstboom. Anderzijds willen we zo helder mogelijk over de operationele activiteiten rapporteren door dit niet meer per entiteit te doen, maar per divisie. Elke divisie heeft zijn eigen expertise, over de regio’s of juridische entiteiten heen. We werken al een jaar om dit helder te krijgen, zodat de financiële afdeling een businesspartner kan zijn en op een zo transparant mogelijke manier inzicht geeft in de business.

We zorgen voor een vlotte integratie van de acquisities en spelen kort op de bal om toegevoegde waarde te creëren. De expertise van de medewerkers die we overnemen of een uitbreiding van ons aanbod met diensten die we voorheen niet of minder konden aanbieden, staan daar borg voor.

Ten derde waken we erover dat we op de juiste manier financiering vinden, tegen een aanvaardbare prijs, en op een gestructureerde manier gezond blijven. QbD heeft een dynamische en ambitieuze ceo. Het is onze rol om als businesspartner zaken voorwaarts te duwen, maar af en toe ook kritisch te staan tegenover de ambitieuze overnametrajecten en ons af te vragen of we het wel moeten doen. Ten slotte zorgen we ervoor dat de juiste competenties aanwezig zijn, zodat iedereen mee is en op de juiste plaats zit.”

2. Hoe houdt u de betrokkenheid van het financiële team hoog?

Tom Lokermans: “Dat doen we door het team effectief te betrekken. Elke week maken we een half uur tot een uur tijd, niet alleen om zaken op te volgen, maar ook om het team vrij vroeg in projecten te betrekken, bijvoorbeeld bij overnames die op til zijn. Op die manier ziet iedereen de meerwaarde. Ik ben geen micromanager, maar iedereen moet op de hoogte zijn van onze targets en timings. We volgen dat op, maar daarbinnen krijgen de collega’s veel vrijheid om zich te organiseren. We geven vertrouwen en feedback, zowel positief als via bijsturing.”

3. Hoe verloopt de samenwerking met andere afdelingen?

Tom Lokermans: “Binnen QbD hebben we een nauwe samenwerking met verschillende afdelingen, zoals de sales- en projectmanagers. Die laatsten betrekken we ook in het facturatieproces, zeker voor de complexere projecten. Ook met de controllingafdeling hebben we een nauwe band, omdat die de marge van de projecten bekijkt. We werken eveneens samen met de hr-afdeling. Als we aan de budgetten van businessplannen op langere termijn werken, zijn onze grootste drivers de tarieven voor onze klanten en de all-inkost voor onze medewerkers en eventuele onderaannemers. Het volledige compensation and benefits-verhaal is nauw verweven met onze diensten.”

4. Hoe ziet u de financiële afdeling in de toekomst evolueren?

Tom Lokermans: “Ons ERP-systeem ging live op 1 januari. Als de meeste kinderziektes verdwenen zijn, zetten we nog meer in op het automatiseren van processen en transacties. Dat is niet zo vernieuwend, maar het betekent wel een groei voor het team omdat we een deel van de transactionele handelingen vermijden. Ons team heeft honger naar de interpretatie van cijfers en wil zijn rol van businesspartner nog beter vervullen. We zullen ook artificiële intelligentie integreren om onze systemen slimmer en zelflerend te maken, ook voor de transactionele data. Omdat we in de projectbusiness zitten, zetten we minder in op voorspellende modellen omdat dat minder toegevoegde waarde biedt. Tegelijk denken we na over de ESG-rapportering. We nemen allerlei initiatieven om onze impact op het milieu te verbeteren, maar we blijven een consultingbedrijf, waardoor onze impact vooral beperkt blijft tot mobiliteit en kantoren. Op sociaal vlak steunen we tal van initiatieven. We hebben een QbD Foundation opgericht waarin onze consultants kunnen participeren. Op groepsniveau voorzien we niet alleen in middelen, maar ook in tijd. Zo krijgen onze medewerkers de kans om zich in te zetten voor organisaties die hen na aan het hart liggen. Die hebben niet alleen te maken met wetenschappelijk onderzoek, maar ook met kansarmoede en gezinnen die in moeilijkheden komen, bijvoorbeeld door ziekte.”