Privacyverklaring

Fusies en overnames: na de vertraging in 2023 is er hoop op beterschap

16 mei 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Mathieu Luypaert, Vlerick Business School

De wereldwijde terugval op de internationale markt van fusies en overnames in 2023 vertaalt zich ook in België. Er waren niet alleen minder transacties, maar ook de gemiddelde transactieprijs daalde licht over alle groottesegmenten heen.

  • Twee op drie respondenten zag in 2023 een daling van het aantal transacties – en 45 procent stelde zelfs een daling van meer dan 10 procent vast. De oorzaak moeten we vooral zoeken bij een gestegen interestvoet, macro-economische verschuivingen en geopolitieke instabiliteit.
  • Opvallend is wel dat het aandeel aan buitenlandse transacties stabiel bleef.
  • In 2023 werd bij de overname van een bedrijf over alle groottesegmenten heen gemiddeld 6,4 keer de Ebitda-waarde (dit is de operationele kasstroom) betaald. Dat is een lichte daling tegenover het recordjaar 2022 (6,7 keer).
  • Bijna 75 procent geeft verder aan dat het dealproces steeds langer duurt en gemiddeld de zes maanden overschrijdt.
  • Tot slot wint ESG aan belang in het investeringsbeleid en zijn data analytics hulpbronnen in het beslissingsproces.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 11de editie van de M&A Monitor. Het onderzoek peilt enerzijds naar hun ervaringen voor de deals waar ze in 2023 bij betrokken waren, en anderzijds naar hun verwachtingen voor 2024. Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Mathieu Luypaert en onderzoekers Sarah Muller en Tom Floru van het Centre for Mergers, Acquisitions & Buyouts aan Vlerick Business School. BDO, Bank Van Breda, Van Olmen & Wynant, en Wallonie Entreprendre verleenden hun steun aan het onderzoek.

Alexi Vangerven, Partner bij BDO Belgium: “Voor 2024 zien we een stevige inhaalbeweging. Er is opnieuw veel animo om te investeren en de nodige middelen zijn voorhanden. Vooral bedrijven met een sterke positie in de waardeketen zijn erg in trek. Ook de resultaten van de studie bevestigen deze heropleving. 81 procent verwacht geen verdere daling voor 2024, en in het grote dealsegment verwacht 75 procent zelfs significant meer deals.”

Ook de waardering daalt licht mee

Dominic Dhaene, Overdracht & Opvolging Expert bij Bank Van Breda: “De periode van the sky is the limit is voorbij en zowel kopers als verkopers hebben hun verwachtingen bijgesteld. De gestegen kosten voor schuldfinanciering hadden wel degelijk een negatieve invloed op de waardering, maar voor een goeie target bleven de multiples wel op niveau. En een target met recurrente en/of groeiende EBITDA vindt nog steeds overnamefinanciering. Zo blijkt uit de studie dat in 2023 voor de financiering van een acquisitie zo’n 3,2 keer de EBITDA geleend kon worden tegen een gemiddelde interestvoet van 4,7%.”

Een dealproces van fusies en overnames duurt steeds langer

Luc Wynant, Partner bij Van Olmen & Wynant: "Vanuit onze activiteiten als bedrijfsjurist merken we een aanzienlijke toename van de termijn waarbinnen deals in België gesloten worden. Dat het dealproces langer duurt, is een strategisch gevolg van de groeiende complexiteit in regulering en onzekerheid op de markt. Een grondige due diligence en voorzichtige onderhandelingen zijn van het grootste belang om aan deze gewijzigde marktomstandigheden het hoofd te bieden.”

ESG en data analytics winnen aan belang bij fusies en overnames

84 procent van de private equity-investeerders neemt ESG op in hun investeringsbeleid, terwijl dat twee jaar geleden nog slechts 38 procent was.

Mathieu Luypaert, Professor Corporate Finance aan Vlerick Business School: “De voordelen van data analytics mogen dan wel duidelijk zijn, toch is het voor veel respondenten nog onbekend terrein. 80 procent geeft aan er enigszins vertrouwd mee te zijn, maar ze schatten hun bekwaamheid eerder laag in. Daarnaast lijkt de meerwaarde ook groter voor kopers. Zij zien vooral voordelen op vlak van efficiëntie in tijd, kosten en accuraatheid en als hulp in het beslissingsproces. Voor verkopers kunnen data helpen om potentiële overnemers te identificeren en – in mindere mate – kan er ook een positief effect zijn op de verkoopprijs. De belangrijkste hindernis tot slot is de beperkte toegang tot relevante data, gevolgd door problemen met de kwaliteit van de beschikbare data die soms onvolledig, niet correct of onsamenhangend zijn.”