Privacyverklaring

Tachtig procent meer overnames in het buitenland door Belgische middelgrote bedrijven

2 mei 2023
Tekst
Peter Ooms

Voor het eerst zijn Belgische middelgrote bedrijven op de internationale markt van overnames nettokoper in plaats van nettoverkoper.

Wereldwijd is het aantal transacties sinds de coronapandemie stabiel en blijft het segment van middelgrote bedrijven weerbaar voor conjuncturele schommelingen. Wel zijn er een aantal opvallende evoluties. Zo werd de kloof tussen het dominante Noord-Amerika en Europa kleiner wat betreft het volume overnames. Daarnaast is er een stijging van het aantal transacties met Afrikaanse bedrijven. Ook de aandacht voor duurzaamheidscriteria bij overnames wint aan belang, zij het nog altijd voorzichtig. Dit blijkt uit het tweede Moore-Vlerick Cross-Border Mid-Market M&A Compass voor grensoverschrijdende fusies en overnames van middelgrote bedrijven.

Vooral overnames in gezondheidssector

Belgische bedrijven namen in 2022 bijna twee keer zoveel bedrijven over in het buitenland als in 2021. De stijging bedraagt 80 procent. Daardoor maakt ons land de omslag van nettoverkoper naar nettokoper. Vooral in de gezondheidssector tekenen we een groot aantal overnames op. De transacties in het IT-segment komen op de tweede plaats. Wereldwijd is het omgekeerd. Daar vindt 40 procent van de transacties plaats in de IT-sector, gevolgd door transacties in de gezondheidszorg, met 11 procent.

Vaak familiale ondernemingen

“De groeiende maturiteit van onze markt van fusies en overnames is een trend die al langer speelt. Nu stellen we vast dat onze bedrijven in het middensegment een versnelling hoger schakelen in hun internationale expansie, gesteund door meer ervaring en een ruimere keuze aan financieringsmiddelen. Dit versterkt ons economisch weefsel en creëert ruimte voor nieuwe, gezonde groei voor onze grotere, vaak familiale ondernemingen”, zegt Philippe Craninx, managing partner bij Moore Belgium en hoofd van de M&A-praktijk voor Moore Global.

Een op drie middelgrote overnames is grensoverschrijdend

Grensoverschrijdende transacties van Belgische middelgrote bedrijven waren in 2022 goed voor een volume van 200 miljard euro en maakten 31 procent uit van de in totaal 13.554 fusies en overnames in het middensegment van de markt. De waarde van deze transacties lag gemiddeld 12 procent hoger dan deze in de lokale markt. ​ Hoewel het aantal fusies en overnames (38.813) nog altijd onder het precoronaniveau (51.032) ligt, steeg de gemiddelde waarde van 47 miljoen euro aanzienlijk, met 17 procent. Het middenmarktsegment van bedrijven is duidelijk een op zichzelf staande sector in ons economisch landschap en goed voor een op tien overnames of fusies wereldwijd.

Veerkracht

“De periode van 2019 tot vandaag is bijzonder disruptief, maar M&A in het middensegment is opmerkelijk veerkrachtig. Deze bedrijven spelen een cruciale rol in het stimuleren van fusies en overnames over de hele wereld. Het is duidelijk dat er nog heel veel potentieel is voor middelgrote bedrijven buiten hun lokale markt”, besluit Kerstin Fehre, professor strategie aan de Vlerick Business School.