Privacyverklaring

“Aandeel impactinvesteringen naar tien procent in 2030”, zegt IFB

27 januari 2023
Tekst
Peter Ooms

De Belgische vereniging van impactinvesteerders, IFB, ging recent officieel van start en kreeg meteen een ervaren ceo toegewezen, namelijk Frederik van den Bosch.

Tot nu toe was IFB (Impact Finance Belgium) een informele samenwerking van acht organisaties: de Koning Boudewijnstichting, Impact Capital, SFPIM, Solifin, Bio Invest, Incofin, Foundation for Future Generations en Kois. De meeste zijn ook actief binnen de Europese federatie ‘European Venture Philanthropy Association’ (EVPA).

Impact Week

“Dit wat informele statuut heeft ons niet verhinderd om eind november vorig jaar in Brussel de Impact Week te organiseren. Er waren ongeveer tweeduizend deelnemers uit de Benelux en Europa. De grote opkomst toont ook het belang aan van het opzetten van een Belgische organisatie. Er is nood aan het uitwisselen van best practices tussen de impactinvesteerders. Daarnaast moeten we kunnen overleggen met de overheden, zoals het kabinet Financiën of Febelfin”, zegt Steven Serneels, voorzitter van IFB. Hij was voordien ook actief binnen onder meer EVPA, eerst als ceo, daarna als voorzitter.

Europese Green Deal enkel een ondergrens

“De groep impactinvesteerders omvat organisaties die vinden dat het regelgevende karakter van de Europese Green Deal, met regels als de SFDR en de CSRD, niet meer is dan een ondergrens. Onlangs was er een discussie over de investeringsfondsen die zich hadden geklasseerd als donkergroen, maar door de regelgever FSMA teruggefloten werden voor mogelijke greenwashing. Het is de thematiek van artikel 8 of 9 van de SFDR, en de discussie rond ESG.”

Focus op diepgroene investeringen

“Met IFB vinden we die discussie te beperkt omdat die investeerders vooral aan risicobeperking doen, door te letten op bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk van de bedrijven, hun verloningskloof of een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de raad van bestuur. Wij willen veel verder gaan en met onze investeringen een positief maatschappelijk effect creëren. Met IFB focussen we niet alleen op projecten die de transitie mogelijk maken. Dit is vooral het speelveld van banken, vermogensfondsen en grote pensioenfondsen. Het is ook nodig om initiatieven te steunen die voor een transformatie zorgen. Die diepgroene investeringen, daar ligt onze focus.”

België loopt achter op buurlanden

IFB heeft een studie uitgevoerd naar de stand van zaken en de toekomstperspectieven. De onderzoekers gaan uit van een totaal van 620 tot 800 miljard euro aan assets under management in België. Daarvan zouden nu al 1 tot 2,5 procent impactinvesteringen zijn, goed voor zes tot zestien miljard euro. Zestig procent van de portefeuille is lichtgroen (artikel 8). Artikel 9-fondsen zijn nu al goed voor vijf procent van de investeringsmarkt. “Nog belangrijker is het toekomstperspectief. België loopt achter op de buurlanden. In Nederland reserveren de pensioenfondsen nu al 4,5 procent van hun inleg voor impactinvesteringen. Bij ons gebeurt dat nog niet. In Frankrijk kunnen werknemers zelf kiezen of ze in sociale-impactfondsen beleggen (de zogenaamde 90-10-fondsen) en ze doen dat ook massaal. Daarom denken we dat tegen 2030 het aandeel van de impactinvesteringen in België zal stijgen tot tien procent.”

Partijen bij elkaar brengen

Uit de studie blijkt ook dat in België een mismatch heerst tussen bedrijven die geld zoeken voor impactprojecten en de financiers die willen investeren. “Onze taak is om meer transparantie te creëren en de partijen bij elkaar te brengen”, besluit Steven Serneels.

Steven Serneels gaf een presentatie over deze thematiek op de CFOconferenz van 23 en 24 maart in Brugge.