Privacyverklaring

Financiering voor vrouwelijk ondernemerschap

8 maart 2023
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
David Clarinval, federaal minister van middenstand en kmo's

MicroStart wil dit jaar 250 financieringsprojecten voor vrouwelijke ondernemers realiseren en meer dan 800 vrouwen begeleiden die hun eigen onderneming willen oprichten. De kredietverlener lanceert een campagne, zorgt voor begeleiding en biedt toegang tot microkrediet. Van 6 tot 10 maart legt MicroStart extra de nadruk op vrouwelijk ondernemerschap.

MicroStart begeleidt en sensibiliseert de kandidaten zodat ze de stap naar het ondernemerschap zetten. Sinds de oprichting van MicroStart in 2011 zijn er elk jaar gemiddeld 150 vrouwen die starten met hun ondernemersactiviteit. Dat is volgens de organisatie niet voldoende. “Vrouwelijk leiderschap krijgt in België nog vaak te maken met ongegronde stereotypen”, zegt David Taquin, chief development officer bij MicroStart. “De obstakels voor een vrouwelijke ondernemer die om begeleiding en/of financiering vraagt, zijn reëel, zowel in België als elders. De belangrijkste uitdaging voor vrouwen die willen ondernemen, is toegang tot financiering. De banksector is soms nog terughoudend als de vraag om financiering van een vrouw komt. In het algemeen heeft een vrouw nog steeds de neiging om haar ondernemerscapaciteiten te minimaliseren. We merken een aarzeling om te starten, in combinatie met de angst om te falen.”

Evenwicht

Evenwicht tussen privé- en beroepsleven vinden, is volgens MicroStart voor vrouwen een waar dilemma. “Ondernemen kan onrust wekken bij sommige vrouwen”, vervolgt David Taquin. “De bedrijfswereld wordt nog sterk bepaald door mannen. Een vrouw wordt er met meer vooroordelen geconfronteerd dan mannen. Een vrouw met een migratieachtergrond, een gescheiden vrouw of een vrouw met een handicap ondervindt meer belemmeringen bij het ondernemerschap.”

Betere doorverwijzing

De federale minister van Middenstand en Kmo's, David Clarinval, heeft onlangs, na een rondetafel over de toegang van vrouwen tot het ondernemerschap, zijn bevindingen voorgesteld. MicroStart stond de minister bij. “Van de 25 voorgestelde maatregelen zijn er verschillende een initiatief van MicroStart”, zegt David Taquin. “Ik denk aan het beter informeren en doorverwijzen vanuit de banksector naar alternatieve financieringsbronnen zoals microfinanciering. Daarbij hoort een aanpassing van de gedragscode voor de banken van 1 maart 2018, ontwikkeld in het kader van de wet op de financiering van kmo's. Het is historisch dat microfinanciering een centrale plek krijgt in de maatregelen die de federale regering neemt. Al jaren pleiten we voor een betere toegang tot financiering, met name voor vrouwen. We vergeten vaak dat microfinanciering in de eerste plaats een instrument voor vrouwenemancipatie is. Deze maatregelen helpen ons om op een meer structurele manier samen te werken met de banken, zoals we dat dit jaar gaan doen met BNP Paribas Fortis.”

56 procent is alleenstaand

In 2022 werd 33 procent van de financieringen toegekend aan vrouwen, zo blijkt uit cijfers van MicroStart. Het gaat om 183 kredieten. Van de personen die begeleid werden bij de oprichting van een onderneming is 45 procent vrouw. Het gemiddelde aangevraagde en toegekende kredietbedrag is 9.412 euro. Van de vrouwen die door MicroStart gefinancierd worden, is 56 procent alleenstaand en 29 procent alleenstaand met kinderen. 59 procent van de vrouwen heeft geen hoger diploma, tegenover 72 procent voor de mannen. 33 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen die starten, heeft geen werk. 38 procent van de vrouwen die een begeleiding en een microkrediet aanvragen, is ongehuwd, tegenover 40 procent voor de mannen. Meer dan de mannen, lanceren de vrouwen zich in de sector van de verkoop, de diensten en de verzorging.