Privacyverklaring

“Wanbetalingen stijgen nog het hele jaar”

21 februari 2023
Tekst
Peter Ooms

“Ik stel vast dat de verhoging van de energieprijzen een ongelooflijk grote impact heeft op wanbetalingen. We zien niet alleen een stijging van het aantal dossiers dat bij incassobureaus wordt ingediend, maar ook een verdubbeling van het gemiddelde bedrag.” Dat zegt Yves Van Nieuwenburg, woordvoerder van de Belgische Vereniging Incassobureaus (BVI).

De cijfers tonen aan dat een stijgend aantal consumenten in de problemen komt met het betalen van hun facturen. “Zij vragen nu ook veel langere afbetalingsplannen om dit probleem op te lossen. Er is ook een effect op de bedrijven. Ook zij moeten langer wachten op betalingen en zullen het volledige bedrag niet kunnen recupereren”, zegt Yves Van Nieuwenburg.

De grote energieleveranciers kunnen dat aan, maar de woordvoerder stelt vast dat kleine spelers die volop hadden ingespeeld op lagere prijzen nu in de problemen komen. Er is een consolidatiegolf aan de gang waarbij alleen enkele grote groepen zullen overblijven.

Zeventien procent meer dossiers

In 2022 hebben de twaalf leden van BVI samen 1,38 miljoen dossiers ontvangen. Dat is een stijging met 17 procent ten opzichte van 2021. De incassobureaus hebben vorig jaar 631,4 miljoen euro gerecupereerd. Dat is 21 procent meer dan het jaar voordien. “Maar in 2021 hadden we al 14 procent meer dossiers verwerkt dan het jaar daarvoor”, zegt Yves Van Nieuwenburg.

Hij wijst erop dat mensen niet alleen in de problemen komen met energieleveranciers, maar ook met andere partijen. “Als de tarieven voor energie verdubbelen of zelfs verviervoudigen, dan krijgen de consumenten het ook moeilijk om andere facturen te betalen.”

“Ik verwacht niet snel een verbetering van de situatie. De daling van de energieprijzen heeft zich nu ingezet, maar is vaak nog niet te zien in de facturen. Het is vaak wachten op de jaarlijkse afrekeningen vooraleer het volledige effect is ingecalculeerd. Dat maakt dat de situatie pas in 2024 weer zal normaliseren. Ondanks de dalende prijzen is het tarief ook nog steeds een stuk hoger dan voor de energiecrisis.”

Maatschappelijk verantwoord innen

In de standaardinningstrajecten komen nog vaak juridische stappen voor. Die hebben als grote nadeel dat ze de kosten snel de hoogte injagen voor consumenten die al problemen hebben om de facturen te betalen. “Dat verkleint de kans dat je als schuldeiser ooit je geld recupereert. We zijn daarom voorstander van minnelijke schikkingen. Dat houdt ook in dat je de betrokkenen veel meer tijd moet geven. De afbetalingsplannen worden almaar langer. Ik zie dat deze aanpak steeds gangbaarder wordt, nu ook steeds meer deurwaarders op die manier werken.”