Privacyverklaring

Belgische bedrijven maken zich zorgen over het klimaat

31 januari 2023
Tekst
Christine Huyge

Belgische bedrijven ondervinden stilaan de gevolgen van de klimaatcrisis. Dat blijkt uit een enquête van de Europese Investeringsbank. Andere hinderpalen om te investeren, zijn de hoge energiekosten, de huidige onzekerheid en het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Meer dan 12.000 bedrijven in de Europese Unie, waarvan 482 in België, en 800 bedrijven in de VS namen deel aan de enquête van de Europese Investeringsbank (EIB). Een van de opmerkelijkste vaststellingen is dat meer dan de helft van de bedrijven in België (53 procent) aangeeft dat het klimaat een impact heeft op hun activiteiten. Vaker dan bedrijven elders in de EU (19 procent tegenover een EU-gemiddelde van 14 procent) hebben Belgische bedrijven een strategie om zich aan fysieke risico’s aan te passen of hebben ze geïnvesteerd in oplossingen om blootstelling aan die risico’s te voorkomen of te verminderen (26 procent tegenover een EU-gemiddelde van 20 procent).

Sombere vooruitzichten

Na de Russische invasie in Oekraïne en de impact daarvan op de energiesector, vormt de kostprijs van energie een belangrijke hinderpaal voor bedrijven, net als onzekerheid en de geringe beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten. Niettemin investeert 42 procent van de Belgische bedrijven in het verbeteren van zijn energie-efficiëntie, wat strookt met de resultaten van de enquête vorig jaar en met het EU-gemiddelde.

Pandemie: beter doorstaan dan verwacht

De bedrijfssector heeft de pandemie beter doorstaan dan verwacht. Dat de economische vooruitzichten daarna snel wijzigden, stelt de veerkracht van bedrijven op de proef. Wat de digitalisering betreft, geeft 76 procent van de Belgische bedrijven aan dat ze gebruik maken van minstens één geavanceerde digitale technologie, een cijfer dat hoger ligt dan het EU-gemiddelde (69 procent). Drie kwart van de Belgische bedrijven maakt gebruik van geavanceerde digitale technologieën (ruim boven het Europese gemiddelde) en meer dan de helft versnelde zijn digitalisering als een gevolg van Covid-19.

Investeringsbehoeften in kaart brengen

Volgens Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België, vraagt de transitie naar een veerkrachtigere economie een combinatie van structurele hervormingen en productieve investeringen. “In België zal de transitie moeten plaatsvinden in de context van een hoge staatsschuld en hogere begrotingstekorten, een internationale concurrentiepositie die onder druk staat, een relatief starre arbeidsmarkt en een vergrijzende bevolking. In die omstandigheden is het belangrijk te bezuinigen op de lopende overheidsuitgaven, specifieke investeringsbehoeften duidelijk in kaart te brengen en synergieën te vinden tussen publieke en private investeringen.”