Privacyverklaring

ESG heeft grote impact op de toekomst van de banken

1 maart 2023
Tekst
Peter Ooms

De invloed die ESG (Environment, Social, Governance) heeft op de banken, heeft vooral te maken met de kredieten die ze verlenen aan bedrijven, die al dan niet open staan voor de veranderingen die eraan komen.

“Als een autofabrikant zich nu niet klaarmaakt om straks grote volumes elektrische wagens te produceren, dan kan dat een heel grote impact hebben op zijn omzet, winst én dus ook op zijn capaciteit om leningen terug te betalen. Dat risico moeten banken nu inschatten. Het verklaart ook waarom de banken steeds meer informatie eisen van cliënten die financiering aanvragen.”

Klimaattransitieplannen

Aan het woord is Victor de Potter, specialist voor de financiële sector en principal bij Oliver Wyman. Dat is een wereldwijd strategisch consultingkantoor uit de groep Marsh McLennan dat sinds anderhalf jaar een eigen kantoor in Brussel heeft. Victor de Potter adviseert klanten in de financiële sector op het vlak van risicobeheer en financiële middelen, en focust nu op het pas gepubliceerde rapport over de klimaattransitieplannen van grote bedrijven (lees hierover dit artikel op de website van FDmagazine).

Van levensbelang

“De resultaten verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. De urgentie is bijvoorbeeld veel groter voor olie en gas. De financiële sector stoot zelf veel minder CO2 uit, maar is wel cruciaal op het vlak van financiering van grote projecten. Uit het rapport blijkt dat de banken 1.800 miljard euro lenen aan bedrijven zonder goede transitieplannen. Daarop moeten ze zich nu focussen. Ik denk dat het nu al belangrijk is voor de sector, maar binnen tien jaar is dit van levensbelang. Heel veel bedrijven moeten bijvoorbeeld tegen 2030 tussentijdse doelstellingen halen om hun CO2-uitstoot significant terug te dringen”, zegt Victor de Potter.

Hij wijst er ook op dat dit gebeurt in een onzekere regelgevende omgeving voor banken. “BNP Paribas werd enkele weken geleden gedagvaard door verschillende ngo’s omdat het nog te veel krediet geeft aan oliemaatschappijen en daarover leugenachtig zou hebben gecommuniceerd. Tegelijkertijd wordt de bank in Texas aangeklaagd door politici omdat ze te veel beperkingen oplegt aan de lokale oliebedrijven.”

Structuur aanpassen

Een tweede component in die trend zijn de eisen van de Europese Centrale Bank. “De aanpak van de ECB is altijd geleidelijk. De verplichting om meer te rapporteren over de duurzaamheid van de kredietportefeuille is er al een tijd, maar stelselmatig maakt de ECB de eisen strenger. Banken werken daar ook aan. Tegelijk zien ze dat de regels en wetten nog niet definitief zijn. Er blijven veel onduidelijkheden en dat zorgt voor onzekerheid. Het zou beter zijn als die regels nu snel definitief worden. Ik adviseer banken om hun structuur al aan te passen in functie van de belangrijke doelstellingen, maar om toch flexibel genoeg te blijven om te kunnen inspelen op toekomstige vragen van de ECB”, besluit Victor de Potter.

En wat met de VS en China?

Een belangrijke uitdaging voor Europese bedrijven die zich engageren op het vlak van klimaattransitie is het verschil tussen Europa en de VS of China. “China en de VS zijn veruit de grootste uitstoters van CO2. Zij hebben de grootste impact op het klimaat. Wanneer de Europese bedrijven CO2-uitstoot terugdringen, heeft dat maar een beperkt effect op wereldschaal. Tegelijk komt hun concurrentiepositie onder druk te staan wanneer Amerikaanse of Chinese bedrijven minder inspanningen leveren op dat vlak”, zegt Victor de Potter.