Privacyverklaring

“ChatGPT vindt zijn weg niet in de Belgische fiscaliteit”

19 mei 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Olivier Guillaume

Olivier Guillaume van boekhoudkantoor Lieutenant Guillaume maakt zijn onderneming klaar voor de digitalisering. Toch houdt hij een slag om de arm als het gaat over artificiële intelligentie zoals ChatGPT.

Olivier Guillaume: “De grote vraag die ik mij bij ChatGPT stel, is die naar de betrouwbaarheid van de bronnen waarop de software zijn antwoorden baseert. Tot op heden kent niemand die. Dit is des te delicater omdat de wetten en regels over belastingen slecht geschreven zijn. De wet is uiteraard het uitgangspunt, maar er moet ook rekening worden gehouden met de administratieve tolerantie, de rechtspraak en het standpunt van de doctrine. Kortom, de Belgische wetgever helpt de nog te algemene AI niet door fiscale niches, snelle begrotingswijzigingen, verschillende interpretaties, enzovoort. AI weet de bronnen te vinden, maar is nog niet in staat al deze perspectieven te arbitreren zoals een menselijke beroepsbeoefenaar.”

Alle processen heroverwegen

Zijn digitalisering en de overgang naar AI in de boekhouding voor iedereen binnen handbereik? Olivier Guillaume: “Digitalisering is niet hetzelfde als het scannen van papieren documenten. Het betekent een heroverweging van alle processen en communicatiekanalen voor zowel bedrijven als klanten. Naast het veranderen van de mentaliteit en de gewoonten, is de uitdaging ook technisch: programma's, machines, systemen en omgevingen moeten aan elkaar worden gekoppeld om een echte digitale stroom te creëren en informatie te centraliseren. Uiteraard heeft digitalisering, zoals elke technologie, een prijs. Concreet kost één boekhoudpakket onze jonge onderneming iets meer dan 40.000 euro per jaar. Dat is de prijs voor één pakket en dus niet voor alle IT-tools die wij gebruiken.”

Dubbele tweedeling tussen kleine en grote bedrijven

“Het is duidelijk dat de kleinere bedrijven geen toegang zullen hebben tot deze technologie. Er ontstaat een dubbele tweedeling tussen kleine en grote kantoren: de mate van veelzijdigheid van de accountants (hoe meer personeel, hoe meer kennis) en het niveau van de gebruikte technologie. Aan de klantzijde vraagt de nieuwe generatie ondernemers om digitale oplossingen.”