Privacyverklaring

Klimaattransitieplannen van Europese bedrijven te weinig ambitieus

23 februari 2023
Tekst
Peter Ooms

Europese bedrijven slagen er niet in om geloofwaardige klimaattransitieplannen te ontwikkelen, in lijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Dat blijkt uit een onderzoek bij bedrijven die samen ongeveer 75 procent van de Europese aandelenmarkten vertegenwoordigen.

Het onderzoek is gepubliceerd door de non-profitorganisatie Carbon Disclosure Project (CDP) en het wereldwijde managementconsultingbureau Oliver Wyman, een onderdeel van Marsh McLennan.

Te weinig transparantie

Uit de enquête ‘Strengthening Europe's Corporate Climate Transition’ blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven (49 procent) een klimaattransitieplan heeft om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Toch tonen de meeste plannen te weinig ambitie en transparantie op essentiële onderdelen zoals bestuur, financiële planning en betrokkenheid bij de waardeketen, hoewel die nodig zijn om ernstig actie te ondernemen.

· Minder dan 5 procent van de bedrijven heeft zowel een doel afgestemd op 1,5°C als informatie over de cruciale indicatoren, waaruit blijkt dat er een geloofwaardig transitieplan bestaat.

· 30 tot 45 procent van de bedrijven wordt beschouwd als 'in ontwikkeling': zij hebben minder ambitieuze (op 2°C afgestemde) emissiedoelstellingen en rapporteren ten minste de helft van de indicatoren.

Belgische bedrijven scoren iets onder het Europese gemiddelde. Slechts 3 procent van de bedrijven wordt als ‘gevorderd’ beschouwd en nog eens 25 procent is ‘in ontwikkeling’.

Hiaten in de maatregelen

Hoewel negen op de tien bedrijven initiatieven heeft om de uitstoot te verminderen, zijn er duidelijke hiaten in de maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de planeet tot 1,5°C te beperken. Zo evalueert slechts 26 procent van de bedrijven de mate waarin uitgaven of inkomsten zijn afgestemd op de 1,5°C-doelstelling. Minder dan 40 procent integreert klimaataspecten in zijn relaties met leveranciers.

Toegang tot financiering in gevaar

Als gevolg hiervan schat het rapport dat tot 40 procent van alle uitstaande schulden van de geanalyseerde bedrijven (1.800 miljard euro) komt van ondernemingen die geen duidelijke doelstellingen of bewijzen van geloofwaardige transitieplannen hebben. Toegang tot financiering kan voor deze bedrijven moeilijker worden naarmate de banken ernaar streven ‘net-zero’ te halen, door hun leningenportefeuille koolstofvrij te maken.

Acht op de tien financiële instellingen die aan het CDP rapporteren, nemen de afstemming op de 1,5°C-norm al mee in hun beoordeling van de bedrijven in hun portefeuille. Dat gebeurt in minstens een paar belangrijke sectoren.

Groter gevoel van urgentie nodig

Cornelia Neumann, partner bij Oliver Wyman, dat het rapport met CDP heeft begeleid: “De komende twee tot drie jaar moet de omvang en de kwaliteit van de transitieplannen van Europese bedrijven ingrijpend veranderen. Uit onze analyse met CDP blijkt dat er vooruitgang is geboekt bij de vaststelling van transitiestrategieën, maar dat er een groter gevoel van urgentie nodig is. In veel transitieplannen ontbreken nog belangrijke elementen, vooral als het gaat om de vertaling van strategische klimaatdoelstellingen in concrete uitvoerings- en waardeketenplannen.”

Ook verbintenissen over biodiversiteit en natuur

Steven Vermeylen, managing partner van het Brusselse kantoor van Oliver Wyman: “Die concrete maatregelen zijn nodig om bedrijven in staat te stellen hun activiteiten door de overgang te loodsen en hun stakeholders op geloofwaardige wijze te laten zien dat zij op koers liggen om de klimaatdoelstellingen te halen. Bedrijven met ambitie zullen verder moeten gaan dan klimaat en ook verbintenissen over biodiversiteit en natuur in hun transitieagenda moeten integreren.”