Privacyverklaring

Athlon Belgium: “Het mobiliteitsbudget zal klassieke leasing vervangen”

8 maart 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Het federale mobiliteitsbudget bestaat deze week vier jaar. De voorwaarden hiervoor werden vorig jaar versoepeld en dat heeft alvast bij Athlon Belgium een deel van de eigen werknemers over de streep getrokken. Deze mobiliteitsaanbieder weet nu al dat het mobiliteitsbudget in de toekomst de klassieke leasing van bedrijfswagens zal overnemen.

Nochtans verliest de auto voorlopig erg weinig terrein voor woon-werkverkeer en zijn maar weinig werknemers bereid hun bedrijfswagen volledig op te geven. Met het federale mobiliteitsbudget is dat ook niet nodig. Bedrijfswagenbestuurders kunnen hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget en dit vrij besteden volgens drie pijlers:

  • een milieuvriendelijke auto in pijler 1,
  • duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten in pijler 2 en
  • de mogelijkheid om het resterende saldo in cash te ontvangen in pijler 3.

1,64 procent kiest voor mobiliteitsbudget

Toch kiest nog altijd maar 1,64 procent van alle werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen op dit moment voor het mobiliteitsbudget, concludeert hr-dienstverlener Acerta uit recente cijfers. Maar er komt beweging: van de werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen, maakt ondertussen een op de tweehonderd van de maatregel gebruik. Ook in 2022 zag Acerta al een stijging. Acerta vermoedde al een effect van de versoepelde versie van het mobiliteitsbudget, dat in voege trad op 1 januari 2022.

Drempelvrees wegnemen

Athlon Belgium ziet vandaag in het mobiliteitsbudget hét middel bij uitstek voor werkgevers om in te spelen op de snel veranderende mobiliteitsbehoeften en zich als goede werkgever te profileren.

Volgens Cécile Liénard, senior product manager bij Athlon Belgium, neemt het mobiliteitsbudget op termijn zelfs grotendeels de plaats van klassieke leasing van bedrijfswagens in. Liénard meent dat het federale mobiliteitsbudget veel aantrekkelijke voorwaarden biedt voor zowel werknemers als werkgevers. “Er is nog veel drempelvrees en die willen wij wegnemen. Onze sector moet een voortrekkersrol spelen in het verduurzamen van de mobiliteit, want we zijn allang geen traditionele aanbieder van leasewagens meer. De ervaring met onze eigen werknemers helpt hier zeker bij.” De mobiliteitsaanbieder geeft alvast het goede voorbeeld. Interne werknemers krijgen de mogelijkheid om voor het mobiliteitsbudget te kiezen. ​

Een op de tien eindeleasecontracten stapt over

“Van de werknemers die op het einde van hun leasecontract komen en van wagen moeten wisselen, zien we vandaag ongeveer tien procent instappen”, zo stelt Nicolas Tilman, fleet & mobility manager bij Athlon Belgium, vast. “Dat aantal neemt toe. ​Omdat er op federaal niveau een versoepeling is gekomen voor het inbrengen van woonkosten mits vijftig procent thuiswerken, kiezen steeds meer medewerkers ervoor om binnen pijler 2 hun huur of hypothecaire lening te financieren.”

Voorwaarden voor de financiering van hun huur of lening is dat ze binnen een straal van tien kilometer van het werk wonen, of voor minstens vijftig procent thuiswerken. “Bij Athlon moeten werknemers bovendien maar minstens acht dagen per maand op kantoor werken. De voorwaarde voor vijftig procent thuiswerken vormt voor hen geen enkel obstakel”, aldus ​Tilman.

Is een verplaatsing wel nodig?

​De implementatie van het federale mobiliteitsbudget maakt deel uit van de vergroening van de mobiliteit. Die begint volgens Athlon al bij de vraag of een verplaatsing wel nodig is. Het doel is immers om mobiliteit duurzaam te maken door continu bewuste keuzes te maken. Thuiswerk en niet onnodig reizen, kunnen daarbij helpen.

Frédéric Brasseur (DLA Piper) licht dat hier nader toe.

Een volgende afweging is of we bij een verplaatsing de wagen niet beter inruilen voor alternatieve mobiliteit. “Tot vijftien kilometer raden wij aan de wagen te laten staan en te kiezen voor een alternatief, zoals een e-bike, deelauto of het openbaar vervoer. Het mobiliteitsbudget past daarom perfect binnen dit stappenplan”, ​zo besluit Cécile Liénard.