Privacyverklaring

Boss Paints: “We kunnen nog groeien op het vlak van governance”

13 maart 2023
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

“We zijn met Boss Paints heel actief op het vlak van mens en milieu. In vergelijking daarmee is governance niet ons sterkste punt. Nu de eisen rond ESG steeds strenger worden, zullen we daar iets aan moeten doen”, zegt Nathalie Constant, director finance & IT van Boss Paints.

“Ik beschouw werken aan governance als een opportuniteit om grote stappen vooruit te zetten. Het hoeft geen last te zijn. Door onze doelstellingen nog eens onder de loep te nemen, aan te passen waar nodig en er duidelijk over te communiceren, moeten we tot een strakker plan komen over onze aanpak. Ik verwacht dat een aantal thema’s nog hoger op de agenda komt en dat we die van nabij opvolgen om de concrete vooruitgang te monitoren”, zegt Nathalie Constant.

Hoe is de verhouding tussen Environment, Social en Governance bij Boss Paints?

“Boss Paints is als familiebedrijf van oudsher heel erg begaan met milieu en mens. Jan Bossuyt, oom van onze huidige ceo Toon Bossuyt en ook diens voorganger, was al in de jaren 80 van vorige eeuw actief op milieuvlak. Dat zit ondertussen diep in ons DNA. Intussen komt de vierde generatie van de familiale eigenaars met de neus aan het venster. Ik stel vast dat bij die jonge mensen dezelfde bekommernis aanwezig is, misschien nog ambitieuzer, vernieuwender en met een bredere blik. Ze zijn ook veeleisend en willen een antwoord krijgen op hun vragen.”

“We willen zeker niet beschuldigd worden van greenwashing”

Tegelijk is Boss geen top-downbedrijf. “Veel initiatieven komen van de medewerkers. Hun bekommernissen zien we ook in onze dagelijkse praktijk. Ik stel vast dat binnen ons bedrijf de medewerkers liever ‘doen’ dan ‘praten’ of ‘vergaderen’. Ondernemerschap is belangrijk voor ons. Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid op zich en beginnen eraan. Dat willen we ook zo.”

“In onze dagelijkse werking merken we dat het afwegen van onze waarden ten opzichte van elkaar een uitdaging is. Inzetten op één thema heeft soms een impact op een andere bekommernis. Zo kan het zijn dat de milieuproblematiek in sommige discussies onder druk komt en dat zorgt dan voor vragen van onze medewerkers. Er is dus wel degelijk nood aan een verfijning van onze doelstellingen zodat we een duidelijk richtsnoer hebben om die knopen te kunnen doorhakken.”

Bescheiden blijven

Als director finance zorg ik voor de rapportering, niet enkel financieel, maar ook over operationele thema’s en de voortgang op het vlak van milieu en mens. Daarover blijven we eerder bescheiden. Een duurzaamheidsrapport komt er zelfs niet elk jaar, eerder om de drie of vier jaar. Dat heeft ook te maken met schroom: we willen zeker niet beschuldigd worden van greenwashing. Ik vind die bescheidenheid belangrijk. Niettemin kunnen we nog groeien op het vlak van governance. De CSRD-rapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) die op ons afkomt, is - in tegenstelling tot de Green Deal - nog geen thema geweest op onze raad van bestuur, noch op onze adviesraad met externe leden, die ons op allerlei vlakken uitdagen. We zijn er uiteraard al mee bezig, ook al moeten we pas in 2026 voldoen aan die regel.”

Wat zijn de volgende stappen?

“In het volgende directiecomité komt die rapportering ter sprake. De nieuwe CSRD-wetgeving verplicht ons om in 2026 voor het eerst te rapporteren over onze resultaten van het boekjaar 2025. Op dat moment moeten we kunnen vergelijken met 2024. Om dat goed te doen, moeten we in 2023 al weten wat we zullen meten en hoe we de data verzamelen. Een hindernis is dat we nog niet weten wat de definitieve inhoud en vorm is. We moeten dus flexibel blijven om late veranderingen op te vangen. Wel weten we nu al dat scope 3 (de uitstoot van CO2 in de supplychain bij leveranciers en klanten) niet evident is om in kaart te brengen. We zullen onze partners een code of conduct voorleggen, maar als klein bedrijf is onze onderhandelingsmacht daarin eerder beperkt. Anderzijds komen er nog geen vragen van grote bedrijven, die hierover al vroeger moeten rapporteren. Zij vragen ons niet om al gegevens over onze uitstoot te bezorgen. Dat zou geen probleem zijn: we hebben ons huiswerk op dat vlak voor een groot stuk al gemaakt.”

Belangrijke rol voor milieucoach

“Voor de pure governance zullen we ook de verantwoordelijkheid moeten toewijzen. Ik verwacht dat het een gedeelde verantwoordelijkheid zal worden. Veel afdelingen zijn betrokken: R&D, productie, finance, hr, enzovoort. Toch denk ik dat de financieel directeur een groot pakket zal krijgen omdat ik nu eenmaal ook zorg voor rapportering en compliance. Bij Boss Paints hebben we een milieucoach die de afdelingen bijstaat en ondersteunt in hun activiteiten en projecten rond milieu. Het idee daarachter is dat de departementen zelf verantwoordelijk blijven voor hun acties. We kunnen dat op een gelijkaardige manier aanpakken voor governance. Onze milieucoach zal hierin opnieuw een belangrijke rol spelen.”