Privacyverklaring

De accountant van morgen

11 juni 2024
Tekst
Peter Ooms
Beeld
Ellen Sano

In de toekomst moet een accountant de klant-ondernemer nog meer inzicht te geven in de financiële resultaten van zijn bedrijf. Het is belangrijk dat de accountant mee evolueert met de bedrijven. “Wacht niet op de trends, wees ze voor”, zegt Ellen Sano, managing director bij Yuki tijdens haar presentatie op Work Smarter.

De basisvereiste is dan wel dat de verwerking van de boekhouding heel vlot verloopt. Daarvoor bieden de softwareleveranciers de pakketten aan die de connectiviteit tussen ondernemer en accountant verhogen. Door de automatische verwerking van digitale documenten krijgt de bedrijfsleider ook voortdurend informatie over de stand van zaken. Samen met de snelheid is ook de transparantie van groot belang voor de ondernemer

Het profiel van de accountant van de toekomst is dan ook onderhevig aan evolutie: gericht op digitalisering en automatisering, maar tegelijk beschikkend over meer soft skills om zo meer advies te kunnen geven.

Meer tijd voor accountant

“Ondernemers willen meteen zicht op hun prestaties. Ze willen het nu. Met Yuki willen we de snelheid van die verwerkingsprocessen opdrijven. Door de automatisering zal de kwaliteit van de verwerking verbeteren. Op die manier krijgt de accountant ook de tijd voor extra analyses en advies. Het is wel belangrijk dat de accountant mee evolueert met de bedrijven. Wacht niet op de trends, wees ze voor”, zegt Ellen Sano, managing director bij Yuki tijdens haar presentatie op Work Smarter.

Tool voor Peppol

Daarvoor kondigde ze meteen aan dat Yuki een softwaretool kon aanbieden om de verwerking van Peppol-facturen mogelijk te maken, zowel voor de ondernemer als voor de accountantskantoren. Dat pakket kreeg de naam Lucy mee.

Daarnaast wil Yuki meer analyses doen in de accountantskantoren zelf. Wat is de kwaliteit van de automatische verwerking? Daarvoor heeft het intussen ook een kwaliteitsmeter. Maar het bedrijf gaat verder. Waarom zijn bepaalde deelprocessen nog niet geautomatiseerd? Hoe kan dat nog verbeteren?